Kontakti - Virgas pagasta pārvalde

Virgas pagasta pārvalde,  "Pagastmāja", Paplaka, Virgas pagasts,

Priekules novads, LV-3433;  tālr.: 63461052

e-pasts: virga@priekulesnovads.lv

Darba laiks
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena  8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00 
Piektdiena 8:00 - 12:00 un 12:30 - 15:30 

Daiga EGLE 

Pārvaldes vadītāja
Pieņem: pirmdienās 9:00 - 12:00

29472063

daiga.egle@priekulesnovads.lv daiga.egle@inbox.lv

Zigrīda PJULZE

Dokumentu pārvaldības speciāliste, kasiere

63461052

26334003

virga@priekulesnovads.lv

Marina KOKOVIHINA

Nekustamo īpašumu speciāliste
Pieņem: pirmdienās 8.30 - 12.00; 12.45 - 17.00

63454857

29430925

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv marinapapl@inbox.lv

Evita DĒZNIECE

Sociālā darbiniece
Pieņem: pirmdienās 8.00 - 12.00; 12.45 - 16:00 / trešdienās 8.00 - 12.00; 12.45 - 16.00 / ceturtdienās 8.00 - 12.00; 12.45 - 16.00

29470883

soc.virga@priekulesnovads.lv

Daira ŠALMA

Virgas pagasta kultūras pasākumu organizatore

26528782

kulturavp@gmail.com; daira.salma@gmail.com

Inga RAŠKOVA

Tūrisma speciāliste Virgas pagastā

25609402

inraven2@gmail.com

Ieva ŠTEINBERGA 

Tūrisma speciāliste Purmsātos; radošā pulciņa vadītāja; Purmsātu brīvā laika centra uzraudze

29353408

ieva-steinberga@inbox.lv

Krista AUZNIECE

Purmsātu bibliotēkas vadītāja

29666264

purmsatubiblioteka@priekulesnovads.lv; krista.auzniece@inbox.lv

Gunta RUNE 

Virgas pagasta, Paplakas bibliotēkas vadītāja

28320254

paplaka.biblioteka@inbox.lv

Gints ROZENBERGS

Saimniecības vadītājs

26109863

rozenbergs.gints@inbox.lv

Zaiga ŪDRIŅA

Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa” vadītāja

26386560, 26606133

pii.gaismina@priekulesnovads.lv

Mareks ŠULCS

Virgas pamatskolas saimniecības vadītājs

29472843

Anitra ŠNEIDERE

Mežupes pamatskolas direktore 

63454904

29217096

mezupesskola@priekulesnovads.lv

Gunta LEJA

Mežupes pamatskolas direktores vietniece izglītības  jomā

29124675

mezupesskola@priekulesnovads.lv

Ilze KADAĢE

Mežupes pamatskolas direktores vietniece audzināšanas  jomā

63454904

mezupesskola@priekulesnovads.lv

Svetlana AUZNIECE

Mežupes pamatskolas sociālā pedagoģe

63454904

mezupesskola@priekulesnovads.lv

Gatis JAUNZEMS

Mežupes pamatskolas saimniecības vadītājs

29363874

Sarmīte DRIVIŅA

Mežupes pamatskolas lietvede

63454879

mezupesskola@priekulesnovads.lv

Ināra   SVIPSTE 

Audēju, rokdarbnieču pulciņa vadītāja 

26146335

Rima HNIČOVA

Virgas tradīciju nama uzraudze

28708860

Sarmīte EIDINTA

Ambulatorās medicīnas medmāsa

63454924

29324890

sarmite.eidinta@inbox.lv

Alīda  PUTERE

Prūšu ūdenskrātuves uzraudze

29377366

Vida STAŠKIENE

Purmsātu, Paplakas kapsētu pārzine

25770237

Valdis BRUNDZĀTS

Virgas kapsētas pārzinis

29173188

Ivars FRICKOPS

Autobusa vadītājs

28607619

Zigurds GULTNIEKS

Elektriķis

22014628

Atpakaļ