Kultūras notikumi

Pilsētas jubilejas mēnesis februāris izdejots jautros deju soļos un izdziedāts brīnišķīgās melodijās

 Priekules dzimšanas dienas svinības 1. februārī tika aizsāktas ar Priekules mazāko dejotāju un dziedātāju koncertu “Kas notiek Priekulē?!”. Skatītāju acis priecēja gan mazi, gan lielāki “Ķiņķēziņi”. Jāpiemin, ka dejotāju skaits ir teju tikpat liels kā dažai labai lauku skolai. 82 dejotāji sešās grupās! Brašajiem dejotājiem pievienojās popgrupa “Pipari”. Kas gan tā par dzimšanas dienu bez viesiem? Mūsu pašu dejotāju pulciņam pievienojās arī bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši” no Pāvilostas, Vaiņodes bērnu vokālais ansamblis “Ūbelīte” un bērnu popgrupa “Bums” no Skrundas. Pēc koncerta, kas tradicionāli bija ļoti plaši apmeklēts, bērni kārtīgi izballējās Konfeti diskotēkā!

8. februārī kā skaists sapnis notika Priekules pilsētas 92. dzimšanas dienai veltītais svētku sarīkojums “Kad sapņi piepildās”. Svinīgi tika sumināti tie priekulnieki, kuru devumu pilsētai un sabiedrībai novērtējuši līdzcilvēki. Jau ne pirmo gadu Priekules kultūras nama saimnieces Rigonda un Liena pasākuma vadību kā pārsteigumu skatītājiem uzticēja lieliskam duetam. Šoreiz uz skatuves aicināti tika Juris Džeriņš un Sallija Kadaģe. Juris, padzīvojis ārpus Priekules robežām, atgriezies dzimtajā pilsētā, kur strādā novada pašvaldībā un ir arī pirtnieks. Sallija, kura, kā pati stāsta, savu pirmo skatuves pieredzi ieguvusi tieši uz Priekules kultūras nama skatuves, pašlaik dzīvo ārpus Latvijas robežām, bet joprojām ar savu sapni par mūziku dalās ar mūsu tautiešu bērniem Anglijā, mācot tiem latviešu dziesmas. Vakara vadītāja Sallija klātesošos priecēja ar skaistu sveicienu – pašas dziedātu dziesmu. Ar sirsnīgu uzrunu pilsētas iedzīvotājus un viesus skatītāju rindās sveica Priekules novada pašvaldības vadītāja Vija Jablonska. Nenoliedzami fantastisks baudījums klausītājiem bija grupas “Baritoni” uzstāšanās sarīkojuma gaitā. Puiši neskopojās ar tautā iemīļotām melodijām, kurām visi klātesošie ar lielāko prieku dziedāja līdzi. Mūziķi atzinīgi novērtēja priekulnieku skanīgās balsis un aktīvo publiku: “Kurzemnieki nebūt nav kūtrāki par latgaliešiem!”

Tradicionāli Priekules dzimšanas dienā tiek pasniegti Priekules novada augstākie apbalvojumi. Par Goda priekulniekiem šogad godināti uzņēmēji Irēna un Petrs Indriekus un Priekules MūziKad sapņi piepildās – Priekulei 92! kas un mākslas skolas skolotāja Anita Zviedre. Irēnu un Petru pilsētas iedzīvotāji novērtējuši par ieguldījumu Priekules pilsētas un sabiedrības labā, par piedalīšanos sakoptas pilsētvides uzturēšanā, par ieinteresētību Priekules vēstures notikumu izpētē un nesavtību, sniedzot finansiālo atbalstu Priekules novada kultūras un izglītības projektu realizācijā. Pēc apbalvojuma saņemšanas Irēna dalījās savās sajūtās: “Paldies mūsu atbalstītājiem! Šis gads mums ir iesācies ļoti īpaši. Janvārī meitai piedzima dvīnītes. Šis apbalvojums mums ar Pēteri atmiņā paliks uz visiem laikiem. Nākošmēnes būs arī jubileja manai mammītei – 90 gadi. Abi ar Pēteri darba mīlestību esam mācījušies no mammām. Paldies jums un sveiciens dzimšanas dienā!”

Savukārt Anitu Zviedri godināja par nenogurstošu pedagoģisko darbību 40 gadu garumā, mācot bērniem akordeona un pūšamo instrumentu spēli, organizējot ārpusskolas pasākumus, skolēnu muzikālās vasaras nometnes, kā arī aktīvi līdzdarbojoties projektos, kas mācību iestādei ļāvis piesaistīt līdzekļus interesantu aktivitāšu īstenošanā. Anitas vārdi, kuri veltīti Priekulei un tās iedzīvotājiem: “Šī ir vienīgā, mana mīļā pilsēta! Es pat citreiz sapņos aizveru acis un noglāstu ar mīļu skatu katru mazo ieliņu, viņas man ir ļoti dārgas. Es novēlu Priekulei būt, būt interesantākai, aizrautīgākai, drosmīgai! Un Latvijai būt stiprai! Mēs pastāvam uz stipriem cilvēkiem.”

Ar Goda rakstiem apbalvoti 14 pilsētas iedzīvotāji. Anita Gunta Kuduma apbalvojumu saņēma par aktīvu darbošanos biedrībā “Zilais lakatiņš” un senioru iesaistīšanu dažādos Priekules kultūras dzīves projektos, kas vairojis cilvēku dzīves kvalitāti. Agita Zuļģe par augstiem pedagoģiskiem sasniegumiem, mācot skolēniem valsts valodu, kā arī par darbošanos mākslinieciskajā pašdarbībā un aktīvu līdzdalību donoru kustībā. Ārija Ansone par mūža ieguldījumu veselības aprūpē, strādājot Priekules slimnīcā vairāk nekā 50 gadus un uzlabojot pašsajūtu fizikālās terapijas pacientiem. Inesei Krūzai par profesionāli nozīmīgu ieguldījumu sociālajā jomā Priekules iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, par iniciatīvu, atsaucību, izpratni un aktīvu dalību komandas darbā un veiksmīgu sadarbību senioru sveikšanas organizēšanā. Dacei Gailītei par enerģiskumu un radošumu, veiksmīgi aizvedot līdz rezultātam ideju par Tūrisma informācijas centra nepieciešamību Priekulē un atklājot to 2019. gada 1. novembrī Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē. Ļubai Ostelei par augstu profesionalitāti, veidojot datorsistēmas uzskaiti pārtikai ēdināšanas blokā, kā arī par apkārtējai videi saudzīgo “Greenwalk” saimniecības līdzekļu ieviešanu PII “Dzirnaviņas” telpu uzkopšanā. Inesei Spēkai par personīgo ieguldījumu, organizējot bērniem aktivitātes vasaras brīvlaikā, kā arī par projektu realizāciju, kas bērnus iepazīstināja ar videi draudzīgajiem “Greenwalk” saimniecības līdzekļiem. Līgai Biļinskai-Rubezei par radošu pieeju kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanā, izmantojot digitālos resursus, kā arī par sekmīgu sadarbību ar audzēkņu vecākiem. Aigaram Legzdiņam par radošu pieeju tiešajiem darba pienākumiem, par pašvaldības budžeta līdzekļu ekonomijas pasākumiem, ierīkojot Priekulē modernu ielu apgaismošanas sistēmu. Vizmai Garkalnei par daudzgadīgu, pašaizliedzīgu darbu Priekules pagasta lauksaimniecības konsultācijas jomā un veiksmīgi iedzīvinātu klientu apkalpošanas centra darbību Priekules novadā, kas izpelnījies iedzīvotāju cieņu un novērtējumu Latvijā. Dzintrai Sokolovskai par daudzgadīgu, apzinīgu un precīzu darbu finanšu uzskaites jomā, par pašaizliedzību, aizvietojot trūkstošos darbiniekus Finanšu nodaļā krīzes situācijās. Ivaram Vismanim par daudzgadīgu, apzinīgu darbu, pārvadājot skolēnus pašvaldības maršrutos, apkalpojot novada bāriņtiesas aktivitātes, kā arī veicot kultūras un sporta organizāciju braucienus ārpus Priekules novada robežām. Ausmai Kaušei par nesavtīgu palīdzību un darbošanos sociālajā jomā īslaicīgās problēmās nonākušo cilvēku labā, ziedojot brīvo laiku un personīgo transportu vientuļo iedzīvotāju apgādē ar medikamentiem un pārtikas precēm. Edvīnam Rūjam par apzinīgu un godprātīgu darbu, veicot ikdienas pienākumus novada komunālajā saimniecībā, kā arī par nenovērtējamo ieguldījumu tehnikas remontēšanā un pilnveidošanā, tādējādi ekonomējot pašvaldības finanšu līdzekļus.

Tāpat svinīgi tika dāvāti Atzinības raksti. Regīna Mickus novērtēta par augstu profesionalitāti, izturību, spēju ātri reaģēt un rīkoties atbilstoši nestandarta situācijām, kā arī par personīgo attieksmi, pildot ražošanas vadītājas pienākumus maiznīcā “Priekule”. Tatjanai Pļaviņai par augstu profesionalitāti, radošumu jaunu produktu izstrādē un personīgo attieksmi, pildot konditorejas tehnologa pienākumus maiznīcā “Priekule”. Initai Krauklei par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu, ilggadēji strādājot veterinārajā praksē, godprātīgi sniedzot neatliekamo un plānveida palīdzību slimiem un nelaimē nokļuvušiem mājdzīvniekiem. Danutai Martirosjanai par ilggadīgu, apzinīgu un godprātīgu darbu Priekules novada pašvaldības labā, atsaucīgi piedaloties arī sabiedriskajā darbā.

Daudz laimes dzimšanas dienā, Priekule!

FOTO GALERIJAS:

Ķiņķēziņu koncerts ``KAS NOTIEK PRIEKULĒ``

Priekules pilsētai 92 svētku sarīkojums

Pateicoties 2016.gadā apstiprinātajam un līdz 2017.gada jūlijam ar ELFLA atbalstu realizētajam LEADER projektam “Skaņas un gaismas iekārtu kompleksa iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā”, Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000002, kultūras nams ticis pie jauna un moderna skaņu un gaismu aprīkojuma, kā rezultātā pilsētas jubilejas koncerts, kas priekulniekiem izsenis ir ļoti iemīļots, bija bauda acīm un ausīm. 

 

Atpakaļ