Kultūras notikumi

PRIEKULES UN SKODAS BIBLIOTEKĀRU OTRĀ TIKŠANĀS.

25. aprīļa rītā ar sirsnīgu sagaidīšanas ceremoniju pie Gramzdas bibliotēkas iesākās Priekules un Skodas bibliotekāru otrā tikšanās. Savā ziņā tā bija atbildes vizīte priekulnieku izpētes un satikšanās braucienam uz Skodas bibliotēkām 2012. gada 18. oktobrī. Visa pamatā - abu pierobežas novadu attiecību stiprināšana, jeb 21. gadsimta jēdzienos runājot – attiecību restartēšana. Tieši tāpēc 2012. gada jūnijā Priekules novada domē viesojās Skodas pašvaldības delegācija un vienojās par kultūras, izglītības un sporta jomām, kur divām pašvaldībām ir acīm redzamas saskarsmes iespējas.

2012. gada rudenī pēc Skodas centralizētās bibliotēkas direktora Jonas Grušas iniciatīvas, notika iepazīšanās ar to kā bibliotēku pakalpojumus sniedz Lietuvā, Skodā.

2013. gada pavasarī Priekules novada bibliotekāri izstrādāja vienas dienas plānu, lai demonstrētu lietuviešiem, kāds ir mūsu piedāvājums lasītājiem un mūsu bibliotekāru darba ikdiena. Tādēļ piedāvājām, mūsuprāt, atšķirīgas bibliotēkas, lai redzētais būtu ar paliekošiem iespaidiem un rosinātu pārdomas nākotnes sadarbībai.

Gramzdas izremontētajā bibliotēkā viesiem par pārsteigumu ar dziesmām lietuviešu un latviešu valodā uzstājās folkloras kopa „Jumītis” pedagoģes Skaidras Klasiņas vadībā. Bibliotekāres Anita Tetere un Gunta Gruntiņa stāstīja par akcentiem ikdienas darbā ar jaunākajiem apmeklētājiem, kā arī par to, ka estētiski sakārtota vide piesaista apmeklētājus. Viesus uzrunāja arī pārvaldnieks Augustins Eidejus, kas pēc tam pavadīja delegāciju cauri novadam un palīdzēja saprasties lietuviešu mēlē.

Priekules domes zālē viesus sveica priekšsēdētāja Vija Jablonska. Pēc tam tika demonstrēta prezentācija ciparos un faktos par Priekules lasītāju interesēm un vajadzībām. Lietuvieši uzreiz ievēroja, ka mūsu pašvaldība atvēl lielāku naudas summu grāmatu un periodikas iegādei. Pārrunājām, kādās jomās varam iesaistīt abu novadu ļaudis. Skodā ir populāri lasījumi lietuviešu un žemaitiešu valodās, savukārt mūsu mazie stāstnieki, kas katru gadu sacenšas konkursos, var rast saskarsmes punktus, lai latviešu valodas literāros lasījumus dzird arī lietuvieši.  

Nākošais pieturas punkts bija Krotes bibliotēka – novada lepnums, skaista un estētiski patīkama vieta, kur uzkavēties. Bibliotēkas vadītāja Vita Lēkause bija sagatavojusi prezentāciju par bibliotēku kā vietējās nozīmes novadpētniecības centru, kā arī izrādīja viesiem visas tās iespējas, ko sniedz darbs jaunā speciāli būvētā bibliotēkā. Bija apskatāma arī medību trofeju izstāde.

Virgas senatnīgajā vidē viesus sagaidīja pārvaldniece Ruta Balode un bibliotekāre Edīte Egliņa. Bet senlietu krātuvi un skolas unikālās durvis, ko savulaik izgrebusi pati muižas saimniece un kas šobrīd ir aizsargājamā statusā, izrādīja skolotāja Anita Klima. Caur viņas rokām izgājuši visi muzeja eksponāti un raisīja patiesu interesi. Bet īstu virtuves saimnieces vērienu demonstrēja Virgas kultūras darba organizatore Liene Ķude.

Lai skatītu kā tuvā pierobežā dzīvo bibliotēka, devāmies uz Kalētiem, kur bibliotēka atrodas pagasta pārvaldes mājā. Tur noslēdzās informatīvi piesātinātā bibliotekāru diena. Mirdza Liepiņa izrādīja savu omulīgo saimniecību ar savdabīgo varžu kolekciju, ko sevišķi iemīļojuši jaunākie lasītāji. Uz interesantu zibakciju  pamudināja Zenta Svara, ko nesen aizsākuši Salaspils bibliotekāri. Tā būtība: ņemt grāmatu un netraucēti kādu mirkli lasīt. Tā visa delegācija arī sastinga, katrs ar savu grāmatu rokā.

          Bet lai šī diena paliktu īpašā atmiņā, jaukus pārsteigumus Kalētu Priediena parkā bija sarūpējuši mākslas skolotāja Arta Troika, kas rūpējas par dabas parka atraktīvām nodarbībām, kultūras organizatore Svetlana Zaše-Zasa un pārvaldniece Agrita Driviņa ar garšīgām lietām pie ugunskura.

Gundars Venens,

Priekules novada kultūras vadītājs 

Bilžu galerija

Atpakaļ