Kultūras notikumi

„Rožleju” mājām – 175!

10.oktobrī Virgas pagastā tika organizēts pasākums, kurā tika atzīmēta „Rožleju” mājas 175.gadadiena.

Mājas ir vieta, caur kuru rit laiks un neko neaiznes prom, tikai pienes klāt. Tāpēc ir svarīgi atcerēties un pieminēt arī māju pastāvēšanas dienu, jo sevišķi tas ir svarīgi tādām mājām, kuras ir nozīmīgi objekti mūsu vēstures veidošanā.

Pasākuma idejas iniciatore bija Virgas pamatskolas skolotāja Anita Klima, kura sadarbībā ar Virgas pagasta pārvaldi rūpējās par veiksmīgu tā norisi. Svētkus kuplināja arī Virgas pamatskolas skolēni, kuri „Rožleju” mājām bija gatavojuši gan zīmējumus, gan sacerējuši dzejoļus un labākie darbi tika dāvināti pašreizējo māju iemītniekiem. Kopā bija sanākuši gan tie, kuri kādreiz dzīvojuši šajā mājā, gan tie, kuri pašreiz tura arī dzīvo.

Pēc svinīgās daļas bērniem notika dažādas interesantas atrakcijas, bet bijušie un esošie māju iemītnieki kavējās atmiņās pie siltas tējas tases.

Par „Rožleju” māju izcelsmi pastāstīja Anita Klima. Pirms 175 gadiem dzīvi Baltijā noteikuši vācu muižkungi. Virgas barons Ferdinands Nolde piederējis pie īstajiem baroniem. Ne tikai viņa āriene uz to norādīja: slaiks, cienības pilns un aristokrātisks augums, pašapzinīgi sejas vaibsti un mīlīgas zilas acis,bet arī pēc sirds un dvēseles viņš bija īsts bruņinieks. Ar gājējiem viņš apgājies ļoti labi un savus pagasta saimniekus izlutinājis. Tomēr daba tam bijusi strauja. Pilī bijusi ieviesta stingra kārtība un neviens necenties to pārkāpt. Ferdinands bijis arī rakstnieks un dzejnieks. Viņš atbalstījis arī skolas celtniecību Virgā. Viņa aktīvās darbības apliecinājums ir arī „Rožlejas”.

„Rožlejas” pieredzējušas muižas laikus, kad ēkas 1.stāvā bija ierīkots alus brūzis, bet 2. stāvu apdzīvoja kalpu ļaudis. Šajā mājā savulaik bijis gan veikals, ēdnīca, ambulance, pasts un pat kinozāle.

Bilžu galerija

Atpakaļ