Kultūras notikumi

Var pieteikties projektu konkursam „Kultūras iniciatīvas Priekules novadā”.

Līdz 10. maijam Priekules novada iedzīvotāji, novada kolektīvu un iestāžu vadītāji, nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, uzņēmējsabiedrības var iesniegt kultūras jomas projektus Priekules novada pašvaldības rīkotajam konkursam, kurā plānots sadalīt tūkstoš latu. Aktivitātes jāplāno no 1. jūnija līdz 30. novembrim.


Atbalstu saņems kulturāli izglītojoši pasākumi, radošās darbnīcas, teātra, dzejas un dejas performances, izstādes, konkursi vai koncerti, kuri atbildīs nolikumam.

Konkursa nolikums.

Atpakaļ