Tūrisms

Novada vēstures pētniecība turpinās

Bijušais priekulnieks gleznotājs Edgars Vērpe turpina 2019. gadā iesākto Priekules brīvprātīgo rotas veidošanās un cīņas gaitu pētniecību. Pagājušajā gadā Latvijas armija svinēja savu 100. dzimšanas dienu. Tieši pirms 100 gadiem, 1919. gada martā, Priekulē tika izveidota viena no pašām pirmajām Latvijas armijas vienībām – Priekules brīvprātīgo rota. Latvijas armijai par godu un Priekules brīvprātīgo rotas dibināšanas piemiņai pagājušā gadā tika izdots informācijas par Priekules brīvprātīgo rotu apkopojums, iepretim slimnīcai tika uzstādīts Priekules brīvprātīgo rotas informācijas stends, bet Priekules ev. lut. baznīcā tika svinīgi atklāta Priekules brīvprātīgo rotas piemiņas plāksne. Tāda kādreiz Priekulē bijusi, bet tikusi nozaudēta 2. pasaules kara laikā. 2019. gada 3. maija svinīgajā pasākumā piedalījās arī bijušais priekulnieks gleznotājs Edgars Vērpe. Viņa vectēvs Vilis Vērpe bija viens no tiem apmēram simt vīriem, kuri 1919. gadā pieteicās dienestam Priekules brīvprātīgo rotā. Pēc neilgas militāro prasmju apguves tepat Priekulē karavīri devās katrs uz savu dienesta vietu kādā no pirmajiem trijiem topošās Latvijas armijas pulkiem. Kādi no šiem cilvēkiem Priekulē vairs neatgriezās, jo gāja bojā. Kādi citi atgriezās, dzīvoja, strādāja Priekulē vai kur citur. Tajos laikos par Latvijas brīvvalsts laikiem runāt nedrīkstēja, varbūt kādreiz negribējās. Tagad citādāk – gribas zināt, gribas saprast, gribas kādam ko pajautāt, tikai nu vairs nav kam. Visi Latvijas Brīvības cīņu dalībnieki nu jau aizsaulē. Nu atbildes uz jautājumiem jāmeklē citādāk – ne sarunās ar notikumu aculieciniekiem, bet vēstures dokumentu un dažādu informācijas avotu pētniecībā. Tieši ar to – ar Priekules brīvprātīgo rotas, ar sava vectēva Viļa Vērpes un viņa draugu un paziņu gaitu Latvijas Brīvības cīņās pētniecību – nu aizrāvies arī gleznotājs Edgars Vērpe. Viņam izdevies atrast daudz jaunu ziņu gan par tiem, kuri priekulnieki brīvprātīgo rotā pieteicās, gan par to, kuru Latvijas armijas pulku sastāvā dienēja, gan arī par viena otra cīņu gaitām un atdusas vietām. AICINĀM ar bijušā priekulnieka gleznotāja Edgara Vērpes pētījumu materiāliem iepazīties Priekules bibliotēkā.

 

Priekules tūrisma organizatore Inga Raškova

Atpakaļ