Aktualitātes

Aktuāla informācija bērnu likumiskajiem pārstāvjiem

Priekules novada bāriņtiesa informē, ka Veselības ministrija plāno uzsākt bērnu no 16 gadu vecuma vakcināciju pret Covid-19 ar Pfizer vakcīnu.

Bērna, līdz pilngadības sasniegšanai, tiesības un intereses pārstāv bērna likumiskais pārstāvis - vecāks, aizbildnis, bāriņtiesa vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs.

Vēršam uzmanību, ka bērna likumiskajam pārstāvim, pirms bērna vakcinācijas, ir jāņem vērā bērna viedoklis par vēlmi tikt vakcinētam.

Savukārt, pirms audžuģimenē ievietotā bērna vakcinācijas, audžuģimenei ir jāsaņem bērna likumiskā pārstāvja (bāriņtiesas) piekrišana, ja bāriņtiesa nav pilnvarojusi audžuģimeni pārstāvēt bērna tiesības un intereses ar veselības aprūpi saistītos jautājumos.

Vienlaikus aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus ņemt vērā bērna veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar bērna ģimenes ārstu par vakcinācijas iespējamo ietekmi uz bērna veselības stāvokli.

Tostarp bērnu likumiskos pārstāvjus aicinām ievērot bērna tiesības tikt uzklausītam, un pirms vakcinācijas uzklausīt bērnu un ņemt vērā bērna pausto viedokli par vakcināciju pret Covid-19.

 

Patiesā cieņā

Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Šlisere

Atpakaļ