Sociālais dienests

Priekules novada Sociālais dienests

Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV-3434

Tālr. 63461009

soc.dienests@priekulesnovads.lv

 

Sociālais dienests ir Priekules novada domes izveidota un tās pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde. Tā darbojas, pamatojoties uz Priekules novada Sociālā dienesta nolikuma.

Sociālā dienesta uzdevums ir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likumam un Ministru kabineta noteikumiem organizēt un sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus trūcīgiem,  sociāli mazaizsargātiem novada iedzīvotājiem. Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot personas (ģimenes)  resursus un iesaistot atbalsta sistēmu.

Sociālo palīdzību personai (ģimenei) sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un materiālā stāvokļa novērtējuma.

Sociālās palīdzības saņemšana 

Priekules novada sociālais dienests ierobežo klientu pieņemšanu klātienē. Aicinām izvērtēt nepieciešamību nākt klātienē  pie sociālajiem darbiniekiem. Ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. Sociālajam dienestam adresētos iesniegumus var ievietot kastītē, kas atrodas domes foajē (Saules ielā 1, Priekulē), vai attiecīgajās pārvaldēs, vai iesniegt attālināti - parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, e-pastā.

Par sociālās palīdzības saņemšanu lūdzam vispirms zvanīt sociālajiem darbiniekiem:

  • Virgas pagastā 25468010, 63497943;
  • Bunkas pagastā 25714929;
  • Gramzdas pagastā 63454797, 29470883;
  • Kalētu pagastā 29470883, 63461576;
  • Priekules pilsētā un pagastā 26627451, 63497943;
  • Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Priekules pilsētā un pagastā 28629984; 63497943.

 

Aicinām iedzīvotājus ziņot sociālā dienesta darbiniekiem par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība.

 

Ievērosim visus drošības pasākumus, būsim atbildīgi un saglabāsim mieru!

 

  Priekules novada sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, tel.26609076       

 

  • “Kur saņemt atbalstu grūtā situācijā?” - SPIED ŠEIT