Priekule

 

Noslēdzot zemes nomas līgumu, zemes platības var tikt precizētas

BRĪVĀS ZEMES PRIEKULES PILSĒTĀ