Dokumenti

 Saistošie noteikumi Nr.13 

"Priekules novada atvērto un daļēji slēgto kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumi"

Saistošo noteikumu Nr.13  IESNIEGUMS