Priekules slimnīca

                                                                                          


Par traumpunkta darbību Priekules slimnīcā

 Priekules slimnīca, kā neatliekamās palīdzības slimnīca nestrādā jau vairāk kā gadu – tās vietā ir traumpunkts, dienas stacionārs un poliklīnika. Pagājušā gada nogalē arī pie mums Priekulē, traumpunkta darbība bija apdraudēta, jo pieņemtie MK noteikumu grozījumi paredzēja, ka ar 2011. gada 1. janvāri traumpunkts vairs nestrādās diennakts režīmā, bet tikai darba dienās no pulksten 18 līdz pulksten 8 un brīvdienās no pulksten 8 līdz pulksten 8.

Tomēr, pateicoties mediķu aktivitātēm, kas izraisīja lielu sabiedrības satraukumu, šie grozījumi ir atcelti un visi traumpunkti valstī strādā pēc iepriekšējā diennakts režīma. Pagaidām pieņemts, ka traumpunkti diennakts režīmā strādās līdz š.g. 1. maijam, bet par šo laiku Veselības ministrijas izveidota darba grupa analīzēs traumpunktu darbību.

Noteikti arī mūsu slimnīcu apmeklēs Veselības ministrs J. Bārzdiņš.

Gribu vēlreiz mūsu iedzīvotājiem atgādināt par kārtību, kādā notiek traumpunkta darbība Priekules slimnīcā.

Traumpunktā sniedz medicīnisko palīdzību ne tikai traumas gadījumā, kad pacientam ir traumu sekas - kaulu lūzums, mežģījums vai kāds cita rakstura audu bojājums. Traumpunktā var arī griezties, ja ir kāda pēkšņa slimība vai hroniskās slimības paasinājums. Cilvēks var griezties traumpunktā, ja ir galvas sāpes, paaugstināts asinsspiediens, sirds ritma traucējumi, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes mugurā vai vēderā, kuņģa zarnu trakta traucējumi, nieru vai zarnu kolikas u.c. Pacienti pie mums var atbraukt ar savu transportu vai arī viņus var atvest neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Pie mums uz vietas ir dežūrārsts un medmāsa. Nepieciešamības gadījumā pie pacienta tiek izsaukts ķirurgs vai arī anesteziologs, var veikt rentgena izmeklējumus, laboratoriskos izmeklējumus un nepieciešamības gadījumā turpināt ārstēšanu dienas stacionārā. Ja pacienta stāvoklis ir nopietns, viņu nosūta uz Liepājas reģionālo slimnīcu.

Par traumpunktā sniegto palīdzību jāmaksā valsts pacienta nodevu trīs lati.

Par rentgena izmeklējumu jāmaksā valsts pacienta nodevu divi lati.

No pacienta nodevas par pakalpojuma sniegšanu traumpunktā ir atbrīvoti:

bērni līdz 18 gadiem, represētās personas, trūcīgās un tām pielīdzinātās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar MK normatīvajiem aktiem, I grupas invalīdi, grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi,
Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas u.c.

Lai saņemtu medicīnisko palīdzību traumpunktā:

no pulksten 8 līdz pulksten 16 jāgriežas poliklīnikas reģistratūrā, bet no pulksten 16 līdz pulksten 8, brīvdienās un svētku dienās jāgriežas dienas stacionārā, kur izvietots traumpunkts. Tur Jūs sagaidīs dežūrārsts un medmāsa. Izmantojiet šo iespēju, ko jums piedāvā Priekules slimnīcas mediķi!

 

Tatjana Ešenvalde, SIA „Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētāja