Virgas pirmsskolas izglītības iestāde ''Gaismiņa''

 

Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”

“Mazā skola”, Virga, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3433, tālrunis 26606133, pii.gaismina@priekulesnovads.lv

Vadītāja Zaiga Ūdriņa

Iestāde piedāvā apgūt pirmsskolas izglītības programmu.

145. jubilejas gadā Virgas pamatskola ar 2020. gada 1.septembri tiek reorganizēta par Virgas pirmsskolas izglītības iestādi “Gaismiņa”.

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

Vēsture

1877. gadā par pagasta līdzekļiem Virgā tika uzcelts skolas nams, bet kopš 1935. gada skola atrodas bijušās muižas ēkās. Pirmais zināmais skolotājs Virgas skolā bija Irlavas skolotāju semināra beidzējs Kronentāls. Par skolotājiem strādājuši Andrejs Pickēns, Kaspars Kopmanis, Edvards Strautmanis. Līdz 1937. gadam Virgā darbojās arī I pakāpes vācu pamatskola.

 

Noteikumi un iesniegums par bērnu reģistrāciju un uzņemšanu pirmsskolas grupās ŠEIT.

 

Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuri izglītību apgūst Dienvidkurzemes novadā iekļautās Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs - Iesnieguma veidlapa Virgas pirmsskolas izglītības iestādes ''Gaismiņa'' vadītājai Zaigai Ūdriņai