Bunkas Kultūras nams

 

"Bunkas kultūras nams", Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3446

Direktore Malda Andersone tālrunis 29296265, maalini@inbox.lv

Bunkas kultūras nama ēka celta 1970.gadā. Kultūras nama ēkā atrodas kultūras nams,  Bunkas pagasta pārvalde, bibliotēka, kā arī feldšerpunkts un pasts.
Bunkas kultūras nams sastāv no lielās zāles ar 400 skatītāju vietām, skatuvi, mazo zāli un aktieru telpas. 2003.gadā  veikta kultūras nama renovācija. 

No 2011. gada varam lepoties ar  jauniem skatuves aizskariem, skatuves gaismām un skaņas aparatūru, kura pilnībā nodrošina jebkura pasākuma apskaņošanu.
Telpas tiek izmantotas visa veida pasākumiem, t.i. koncertiem, atpūtas vakariem, sporta nodarbībām, sapulcēm utt. Piedāvājam arī telpas nomāt dažādiem privātiem pasākumiem. 

Kultūras namā strādā kultūras nama direktore un 3 pulciņu vadītāji. Folkloras kopa"Traistēni", vadītāja Līga Strēle, ir pazīstami gan novadā, gan Latvijā ar piedalīšanos visdažādakajos konkursos un skatēs. Iecienītākie no pasākumiem ir "Zāļu diena", " Metenis", " Saimnieču diena", " Bluķa vilkšana".
Kristīgais ansamblis "Gaismas atspīdums", vadītāja Irute Ziņģe, ir neaizstājams gan kapu svētkos, gan svecīšu vakaros.
Floristikas pulciņa "Paula" meitenes, vadītāja Monika Kaņevska, savu atpazīstamību ieguvušas, piedaloties floristikas konkursos  Liepājā, Pāvilostā u.c. Ar viņu palīdzību tiek noformētas telpas pasākumiem, tiek rīkotas izstādes.