Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

 

 

 

Priekules novada pašvaldība, 2017.gada 31.augustā, noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ““Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  īstenošanā.
 

Projektu īstenošana 2021./2022.mācību gada 1.semestrī 

Projektu īstenošana 2020./2021.mācību gada 2.semestrī

Projektu īstenošana 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

Attālināti un tiešsaistēs veiksmīgi aizvadīta Karjeras nedēļa Priekules novadā 2020. gada 26. - 30. oktobris

Projektu īstenošana 2019./2020. mācību gada 2. semestrī 2. daļa

Projektu īstenošana 2019./2020. mācību gada 2. semestrī 1. daļa

Projektu īstenošana 2019./2020. mācību gada 1. semestrī

Projektu īstenošana 2018./2019. mācību gadā

Projekta īstenošana 2017./2018. mācību gadā 

Projekta īstenošana  2016./2017. mācību gada 2.semestrī 

 


Projekta īstenotājs

 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Projekta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta īstenošanas laiks

01.01.2016.–31.12.2020.

Projekta mērķgrupa

Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Projekta aktivitātes novadā

1.      Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās izglītības iestāžu pedagogu - karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.

2.      Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projektā iesaistītās novada skolas

Priekules vidusskola

Kalētu pamatskola

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Virgas pamatskola

Gramzdas pamatskola

Purmsātu speciālā internātpamatskola

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 2016. gada 7. Jūnija noteikumi Nr. 359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 23 080 688 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 19 618 584 euro un valsts budžeta finansējums 3 462 104 euro.

Kontaktinformācija novadā

Agrita Purviņa, tālr. 26138392

Plašāka informācija par projektu

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/