Virgas pagasta Virgas bibliotēka

Virgas pagasta bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanas NOTEIKUMI COVID-19 izplatības ierobežošanas laikā.

PAKALPOJUMU SNIEGŠANA KLĀTIENĒ

 • No 9. novembra līdz 6. decembrim tiek atcelti un aizliegti visi klātienes publiskie kultūras pasākumi, tajā skaitā valsts svētku atzīmēšanai plānotie.
 • Bibliotēkā nenotiek nekādi pasākumi.
 • Dezinfekcijas līdzeklis rokām, ienākot bibliotēkas telpā, ir izvietots tuvu durvīm labi redzamā vietā.
 • Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.
 • Bibliotēkā  notiek tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
 • Bibliotēkas apmeklētāji  bibliotēkas telpās uzturas ne ilgāk par 20 minūtēm.
 • Uz vietas bibliotēkā lasīšana nenotiek.
 • Vienam apmeklētājam ir nodrošināti MK noteikumos paredzētie 10 m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības.
 • Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām, tas nozīmē – uz trīs diennaktīm tiek izņemti no aprites.
 • Datora izmantošana bibliotēkas apmeklētājam ne ilgāk par 20 minūtēm.
 • Datorgalda virsma un dators ar aprīkojumu pēc katra lietotāja tiek dezinficēts ar dezinficējošu šķīdumu.
 • Par visiem interesējošiem jautājumiem zvanīt pa telefonu 28320254 laikā no plkst. 8:00 līdz 16:00. 

Darba laiks

Pirmdienās no pulksten 8.00 līdz 16.00

Trešdienās no pulksten 8.00 līdz 16.00

Ceturtdienās no pulksten 8.00 līdz 16.00

Kontaktinformācija

e-pasts:  paplaka.biblioteka@inbox.lv

Bibliotēkas adrese: “Liepsalas”, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433

Tālrunis 28320254

Bibliotēkas vadītāja – Gunta Rune

Par bibliotēku

Virgas pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā. Vietējas nozīmes bibliotēka ar publisku interneta pieejas punktu un bezmaksas Wi-Fi pieejamību apmeklētājiem.

Bibliotēkā bez maksas var izmantot Liepājas reģiona kopējo katalogu, datubāzi LETONIKA un Laikrakstu bibliotēku News.lv.

Bibliotēkas lietotājiem ar projektu ERAF, „3td”un PIPP atbalstu iekārtotas četras datora darba vietas.

Lasītājiem pieejams plašs nozaru literatūras krājums, daiļliteratūras krājums, periodiskie izdevumi, kā arī novadpētniecības materiāli par Virgas pagastu un Priekules novadu.