DOKUMENTI

BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS
Bāriņtiesas nolikums - SKATĪT ŠEIT

lasīt vairāk

ĒTIKAS KODEKSS
Priekules novada bāriņtiesas profesionālais ētikas kodekss - SKATĪT ŠEIT

lasīt vairāk

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS STARPINSTITŪCIJU BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas NOLIKUMS - SKATĪT ŠEIT

lasīt vairāk

VEIDLAPAS
AIZGĀDŅA GALA NORĒĶINS PAR AIZGĀDNĪBAS PĀRVALDĪBU AIZGĀDŅA GADA NORĒĶINS PAR AIZGĀDNĪBAS PĀRVALDĪBU AIZBILDŅA GADA NORĒĶINS PAR AIZBILDNĪBAS PĀRVALDĪBU AIZBILDŅA GALA NORĒĶINS PAR AIZBILDNĪBAS PĀRVALDĪBU AUDŽUĢIMENES ATSKAITE PAR AUDŽUĢIMENĒ IEVIETOTĀ BĒRNA INTEREŠU UN MANTAS PĀRVALDĪBU

lasīt vairāk