Sabiedrības veselība

 


Šie un citi video pieejami Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Youtube.com kontā: https://www.youtube.com/channel/UCLlpko1BWp2KklFQgzC-icw.

Izglītojoši video

par fizisko aktivitāšu veicināšanu. •"Tava bērna veselība ir kustībā!" par piemērotākajām fiziskajām aktivitātēm 1-2 gadus veciem bērniem: https://www.youtube.com/watch?v=MvK8E9iF1a4 
•"Tava bērna veselība ir kustībā!" par piemērotākajām fiziskajām aktivitātēm 3-5 gadus veciem bērniem: https://www.youtube.com/watch?v=2uNKxfe8dGk 
•"Tava bērna veselība ir kustībā!" par piemērotākajām fiziskajām aktivitātēm pusaudžiem: https://www.youtube.com/watch?v=QLF5BZgnr0Q 
•"Tava veselība ir kustībā!" par fizisko aktivitāšu iekļaušanu savā ikdienā sēdoša darba veicējiem: https://www.youtube.com/watch?v=h8tpJUGAxzw 

par traumatisma profilaksi bērniem:
•"Lielais noslēpums": https://www.youtube.com/watch?v=PhGsQycbBMg 
•"Bērnu laukuma detektīvs": https://www.youtube.com/watch?v=Za_oEPY_oj
•"Jampadracis": https://www.youtube.com/watch?v=AuBPeB16yI4 
 

Tāpat vēlamies informēt, ka esam izstrādājuši jaunus informatīvos materiālus:
•"Ieteikumi izglītības iestāžu pedagogiem darbam ar mācību filmām "Katrīna" un "Roberts" emocionālās labklājības veicināšanai un ņirgāšanās mazināšanai skolā un interneta vidē": https://www.spkc.gov.lv/upload/Bukleti/ieteikumi_katrinaroberts.pdf
•"Ieteikumi pedagogiem darbam ar mācību filmu "Par Janča punci un tīrām rokām" par roku higiēnas ievērošanu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem": https://www.spkc.gov.lv/upload/Bukleti/ieteikumi_jancu_puncis.pdf
•"Veselību veicinoša skola" par veselību veicinošo skolu tīklu Latvijā: https://www.spkc.gov.lv/upload/Bukleti/buklets_veselibu_veicinosa_skola.pdfhttps://www.spkc.gov.lv/upload/Infografikas/infografika_difterija.pdf

• "Difterija - dzīvībai bīstama" infografika https://www.spkc.gov.lv/upload/Infografikas/infografika_difterija.pdf

• "Veselīgs miegs - guli labi - jūties labi!" infografika https://www.spkc.gov.lv/upload/Infografikas/infografika_veseligs_miegs.pdf


Aicinām Jūs saņemt SPKC izstrādātos veselības veicināšanas informatīvos materiālus, ar kuriem varat iepazīties SPKC interneta vietnē, sadaļā "Informatīvie izdevumi" - https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-izdevumi/informativi-izdevumi un "Plakāti" - https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-izdevumi/plakati

Informatīvos materiālus bez maksas, drukātā formātā ir iespējams saņemt SPKC, Duntes ielā 22, no plkst. 8:30 - 17:00. Lūgums par nepieciešamo materiālu skaitu un ierašanās laiku ziņot vismaz 2 dienas pirms plānotās materiālu saņemšanas, rakstot vai zvanot man, Kristīnei (tālr. 67387615, e-pasts: kristine.sica@spkc.gov.lv).


29.septembrī-  Pasaules Sirds diena.

                  29.septembrī tiek atzīmēta Pasaules sirds diena, kas šogad tiek veltīta sirdij draudzīgas vides veidošanai, t.i. vērst cilvēku uzmanību, ka mūsu katra paša ziņā un iespējās ir ik dienas veikt sirdij draudzīgas izvēles savā ikdienā – mājās, darbā, brīvajā laikā

Padomi/ plakāti:     Fizisko aktivitāšu piramīda

                              Esi aktīvs visu gadu

                                 Aktīvāka diena darba vietā

Skarot sirdij veselīgu izvēļu un rīcības tēmu, SPKC šogad Pasaules
sirds dienas ietvaros akcentu liek uz iedzīvotāju izpratnes
veicināšanu par spēju atpazīt:
 Kā atpazīt miokarda infarktu

Kā atpazīt smadzeņu insultu

 

Psihosociālās rehabilitācijas nometnes cilvēkiem, kuri saskārušies ar diagnozi vēzis, būs arī šogad!

 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” jau sesto gadu nodrošina psihosociālās rehabilitācijas nometnes „Spēka Avots” cilvēkiem, kuri zina, ko nozīmē diagnoze „vēzis”! Psihosociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas ļauj rast sevī spēku, lai pilnvērtīgi turpinātu dzīvi. Tāpēc ikviens, kas saskāries ar diagnozi onkoloģisku saslimšanu, tiek aicināts pieteikties uz kādu no rehabilitācijas nometnēm „Spēka Avots”. Nometņu laiki: 29. jūnijs - 4. jūlijs; 20. - 25. jūlijs; 10. - 15. augusts.

Pieteikšanās elektroniski biedrības mājaslapā: www.dzivibaskoks.lv  “Atklājam pieteikšanos vasaras nometnēm”

Kā pieteikties:

-          Biedrības mājas lapā jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma;

-          Jāuzraksta un jāiesūta (aizpildot formu, šāda iespēja tiek piedāvāta), motivācijas vēstule, brīvā formā – nedaudz jāiepazīstina ar sevi un jāuzraksta, kāpēc Jums ir svarīgi piedalīties psihosociālās rehabilitācijas programmā, ko no tās sagaidāt?

-          Var zvanīt arī pa tālruni: 67625339, vai rakstīt uz e-pastu: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Ikviens zina, ka izdzirdot diagnozi „ļaundabīgais audzējs”, sabrūk ierastā dzīves kārtība, mainās vērtības un attieksme pret dzīvi. Tas ir šoks, un veltīgi ir meklēt atbildi uz jautājumu - „Kāpēc man?”. Īpaši smagi ir tad, kad akūtās ārstēšanas periods ir beidzies - pēc operācijas, staru vai ķīmijterapijām aizvērušās slimnīcas durvis, un cilvēks paliek viens ar savām domām, bailēm, pārdzīvoto šoku. Ir jāmācās pieņemt sevi, apkārtējos, kā arī jāmācās pārvarēt vēža radīto psihoemocionālo traumu. Psihosociālās rehabilitācijas mērķis ir veicināt izpratni, ko diagnoze mainījusi, kā nezaudēt dzīves kvalitāti, kā kvalitatīvi dzīvot un strādāt turpmāk.  Psihosociālās rehabilitācijas programmu „Spēka Avots” „Dzīvības koks” izstrādājis sadarbībā ar Latvijas vadošajiem speciālistiem (onkologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem u.c.), par paraugu ņemot pieredzi un programmu, kas izveidota Norvēģijas psihosociālās rehabilitācijas centrā „Montebello centrs”.

Psihosociālā rehabilitācija

Kā uzsver biedrības „Dzīvības koks” valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe, tad “Nevajadzētu „uzķerties” uz vārda – nometne, jo patiesībā tā ir spraiga rehabilitācijas programma, kur speciālistu vadībā notiek grupu terapijas, mākslas terapijas nodarbības, kā arī tiek sniegta ļoti svarīga informācija par fizioterapiju, uzturu, dzīvesveidu un slimību kopumā.” Biedrības prioritāte ir ieviest psihosociālo atbalstu un rehabilitāciju kā onkoloģiskās aprūpes neatņemamu sastāvdaļu, kā tas ir citās Eiropas valstīs. Šobrīd Latvijā cilvēkiem pēc onkoloģiskas saslimšanas nav nekādas valsts atbalstītas rehabilitācijas. Līdz šim „Dzīvības koks” nometnes organizēja, pateicoties uzņēmumu un sabiedrības ziedojumiem, savukārt šogad un nākamgad tās tiks organizētas EEZ Finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” projekta „Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā” ietvaros. Līdz ar to visi ziedotāju līdzekļi tiek novirzīti psihosociālās rehabilitācijas centra izveidei Dignājā, Jēkabpils novadā. Centra izveide ļaus rehabilitācijas pakalpojums saņemt vairāk nekā 1000 cilvēkiem, kas būtu ļoti svarīgi, īpaši, ja ņemam vērā, ka Latvijā ik gadu pirmreizēju diagnozi „ļaundabīgais audzējs” izdzird apmēram 12 000 cilvēku, pavisam reģistrēti vairāk nekā 70 tūkstoši onkoloģisko pacientu. Pētījumi liecina, ka katram trešajam cilvēkam pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanas ir nepieciešama psihosociālā rehabilitācija. Kopš 2009. gada „Dzīvības koks” īstenojis 12 vasaras nometnes, 3 ziemas nometnes, kā arī šovasar paredzētas vēl 3 nometnes un 2015. gada vasarā – vēl 3.

Dzīvības koks” ir lielākā organizācija Latvijā, kas apvieno onkoloģiskos pacientus un viņu tuviniekus. „Dzīvības koks” ir Eiropas krūts vēža organizācijas „Europa Donna” un Eiropas Pretvēža organizācijas „European Cancer Patient Coalition” pilntiesīgs biedrs, pārstāvot Latvijas pacientu intereses Eiropas līmenī. „Dzīvības koks” īstenojis projektus sadarbībā ar Amerikas Pretvēža biedrību un atbalstījis AVON globālo iniciatīvu cīņā pret krūts vēzi. Biedrībai „Dzīvības koks” jau kopš 2005.gada piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Kontaktinformācija:

Antra Altmane, „Dzīvības koks” projektu vadītāja, tel. 67625339, e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

 

Projekts "Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā" tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, un tā mērķis ir panākt, lai cilvēki pēc vēža saņem rehabilitāciju kā neatņemamu onkoloģiskās un sociālās aprūpes sastāvdaļu, veicinot viņu atgriešanos pilnvērtīgā sociālā un ekonomiskā dzīvē, mazinot sociālo atstumtību.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Plakāts


 

   Jauns portāls topošajiem vecākiem

 

     Ir izveidots jauns Valsts portāls  grutnieciba.lv . Tas ir veselības nozares profesionāļu veidots portāls topošajiem un jaunajiem vecākiem, kurā apkopota uzticama informācija par grūtniecības norisi, veselības pārbaudēm, dzemdībām un mazuļa kopšanu. Valsts portālu grutnieciba.lv veidojuši speciālisti no Veselības ministrijas, SPKC, Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas.


  

Pasaules diena bez tabakas

Arī  šogad,  31. maijā tiks atzīmēta Pasaules veselības organizācijas (PVO) Pasaules diena bez tabakas, kuras mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību  smēķēšanas izraisītajam kaitējumam veselībai, aicinot  valstis mērķtiecīgi rīkoties, lai samazinātu tabakas izstrādājumu patēriņu.

Pasaules dienas bez tabakas ietvaros, šogad īpaši tiek akcentēta pārdomāta valstu nodokļu politikas veidošana, ar mērķi, palielinot tabakas izstrādājumu nodokļu likmes, samazināt tabakas izstrādājumu patēriņu.

Smēķēšanas „epidēmija” ik gadu izraisa apmēram 6 miljonu cilvēku nāves gadījumu, no kuriem, jāatzīmē, ka 600 000 ir cilvēki, kuri nesmēķē, t.i. pasīvie smēķētāji. Neveicot smēķēšanu ierobežojošus pasākumus, tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam, nāves gadījumu skaits varētu sasniegt 8 miljonus.

Ja vērtējam Latvijas situāciju, saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumu, Latvijā katru dienu smēķē 34,3% respondentu (no tiem, 52,0% vīriešu un 17,6% sieviešu). Arī Latvijas jauniešu vidū smēķēšana ir arvien aktuāla problēma. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma 2009./2010. gada dati norāda, ka 22,1% meiteņu un 32,0%zēnu 15 gadu vecumā smēķē regulāri. Tabakas dūmu sastāvā ir ne tikai nikotīns, bet arī apmēram 4000 dažādu citu ķīmisko vielu (piem., butāns, acetons, darva, benzopirēns, svins), no kurām vismaz 250 ir atzītas par kaitīgām, savukārt 50 vielas ir kancerogēnas jeb vēzi izraisošas.

Ir būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību pasīvās smēķēšanas negatīvajai ietekmei uz cilvēka veselību. PVO informē, ka pieaugušajiem, kuriem nākas atrasties pasīvā smēķētāja „lomā”, raksturīgas sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas sistēmas saslimšanas. Cilvēkiem, kuriem ir astma, alerģija vai kāda hroniska plaušu saslimšana, pasīvā smēķēšana provocē saasinājumus slimības gaitā. Pēc Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma datiem, attiecībā uz 2011. gadu, 9,6% vīriešu un 2,8% sieviešu ir spiesti pavadīt ik dienas vairāk nekā 1 stundu piesmēķētās darba telpās.  Salīdzinot ar 2010.gadu, šis rādītājs ir samazinājies.  Tāpat pozitīvas tendences vērojamas tajā, ka ir palielinājies to darba vietu skaits, kurās ir pilnībā aizliegts smēķēt (2010.gadā- 52,7%, 2011.gadā- 57,2%).Tajā pat laikā, pieaudzis arī to darba vietu procentuālais rādītājs, kurās attiecībā uz smēķēšanu, nav nekādu ierobežojumu. Jānorāda, ka kopumā, Latvijas iedzīvotāji ir apmierināti ar smēķēšanas ierobežojumiem darba vietās.

Domājot par jauniešu veselību, jāatzīmē, ka 44,6% skolēnu dzīvo mājās, kur kāds smēķē viņu klātbūtnē, kā arī 51,4% skolēnu, viens vai abi vecāki smēķē, balstoties uz Jauniešu smēķēšanas aptaujas 2011.gada rezultātiem.

Jānorāda, ka atrašanās tabakas dūmu piepildītās telpās ir īpaši bīstama maziem bērniem un zīdaiņiem. Šādi apstākļi bērniem saistāmi ar pneimoniju, bronhītu, astmas un citu elpceļu saslimšanu, kā arī vidusauss iekaisumu gadījumiem. Tabakas dūmu ietekme grūtniecēm var izraisīt bērna nāvi vai priekšlaicīgas dzemdības. Savukārt atrašanās piesmēķētās telpās ir arī viens no zīdaiņa pēkšņās nāves sindroma (ZPNS) veicinošajiem faktoriem.

            Lai samazinātu tabakas izstrādājumu patēriņu, viena no metodēm, uz ko šajā gadā īpaši akcentē arī PVO, ir nodokļu likmes paaugstināšana tabakas izstrādājumiem. Balstoties uz nodokļu paaugstināšanu, tabakas izstrādājumu cenai pieaugot par 10%, iespējams tabakas patēriņu samazināt par aptuveni 4% valstīs ar augstu ienākumu līmeni, un līdz pat 8% valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem. Pētījumi liecina, ka augstāki nodokļi ir īpaši efektīvi, lai samazinātu tabakas lietošanu starp zemāku ienākumu grupām un pasargātu jauniešus no uzsākšanas smēķēt. Kā norāda 2011. gadā Latvijā veiktās PVO Jauniešu smēķēšanas aptaujas rezultāti, aptaujājot 13-15 gadus vecus skolēnus, 76,2% skolēnu atzina, ka ir smēķējuši vismaz vienu reizi. Savukārt 39% skolēnu savu pirmo cigareti ir izsmēķējuši līdz 11 gadu vecumam.

No tabakas dūmiem brīvas vides nodrošināšana un smēķēšanas radītā kaitējuma mazināšana ir viena no prioritātēm sabiedrības veselības jomā. Diskusijas par nodokļu paaugstināšanu tabakas izstrādājumiem Valdībā notiek jau sen, tā pat jāņem vērā, ka likuma izmaiņu process ir salīdzinoši garš un laikietilpīgs, tādēļ jau šobrīd Slimību profilakses un kontroles centrs aicina ikvienu iedzīvotāju rūpēties par savu un savu līdzcilvēku veselību!

 

Papildus informācija un palīdzība smēķēšanas atmešanai:

www.narcomania.lv

www.ld.riga.lv

http://www.esibrivs.lv/lv/about_us

 


 

Tuvojas gada brīnišķīgākie svētki. Lai nasabojātu svētku priekus, aicinu ievērot piesardzību. Ja brīvs brīdis, aicinu noskatīties, kā iespējams pasargāt bērnus un sevi no problēmām.
Adrese:
http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/padomi_bernu_drosibai_majas/video_padomi_par_berna_drosibu_un_pirmo_palidzibu_majas/

 


 

 Ikdienā sirds veselības veicināšanai katrs var ievērot dažus vienkāršus nosacījumus:

·         Zini savus sirds veselības rādītājus

Sirds veselību Tu vari ietekmēt ar uzturu, fiziskajām aktivitātēm, saglabājot veselīgu ķermeņa svaru, sekojot līdzi glikozes un holesterīna līmenim asinīs, sekojot līdzi savam asinsspiedienam un atsakoties no smēķēšanas. Šiem rādītājiem ir viena kopēja un unikāla pazīme – katrs cilvēks var tos mainīt un tas nemaksā dārgi.

·         Dzīvo veselīgi

Lai pasargātu sevi no sirds slimībām, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus, dažādo savu ēdienkarti un izmēģini jaunas ēdienu receptes.

·         Atpazīsti sirds slimību simptomus

Iemācies, kā atpazīt miokarda infarkta un insulta simptomus, uzzini vairāk par tiem.

·         Sāc staigāt

Izvēlies pārvietoties ar kājām, dodoties uz darbu vai skolu un atpakaļ.  

( izmantots SPKC materiāls)