Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Aizvīķos

Darba laiks

Pirmdienās - no pulksten 8.30 līdz 15.30

Kontaktinformācija

e-pasts: anita.tetere@priekulesnovads.lvgramzdasbiblioteka@inbox.lv

Tālrunis: 27874025, 63464049

Bibliotēkas adrese: Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3487

Bibliotekāre - Anita Tetere

Par bibliotēku

·        grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana lasīšanai mājās;

·        bibliogrāfiskās un cita veida uzziņas;

·        elektroniskās datu bāzes-NAIS,Letonika, elektroniskais kopkatalogs;

·        tematiskās izstādes;

·        literāri izglītojoši pasākumi;

·        datorpakalpojumi;

·        bezmaksas internets;

·        kopēšana;

·        printēšana;

·        skenēšana.