Brāļu kapi

Priekules Brāļu kapu memoriālais ansamblis – lielākie brāļu kapi Latvijā, kuros apglabāti vairāk kā 23 000 padomju karavīri. Kritušo karavīru piederīgie jau daudzus gadus brauc uz šejieni 9. maijā, lai ar ziediem un klusuma brīdi pieminētu savus tuviniekus.

2011. gada pavasarī piemiņas vieta piedzīvojusi plašus atjaunošanas darbus ar Krievijas vēstniecības finansiālu atbalstu.