Kultūras notikumi

Gramzdā atklāj izremontēto bibliotēku.

 

 

31. augustā, pēc četru mēnešu ilguša remonta, tika atklāta Gramzdas bibliotēka. Sveikt bibliotekāri AnituTeteri bija ieradušies gan Priekules Novada domes pārstāvji, gan tuvāki un tālāki ciemiņi.

Priekules Novada dome pasniedza dāvanu kārti 100 Ls vērtībā bērnu stūrīša iekārtošanai.

Iepriekš bibliotēka atradusies Gramzdas pagasta pārvaldes 2. stāvā, līdz ar to bijusi neērta apmeklētāju vajadzībām, kā arī tajā bijusi nepietiekami kvalitatīva interneta padeve. Kā atklāja Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Augustins Eidejs, kopumā remonts Gramzdas pagasta pārvaldei izmaksājis ap 8000 latu, taču izremontētas un apvienotas tikušas vairākas telpas. Nepieciešamība pēc jaunas bibliotēkas bijusi jau sen, taču nav bijis piemērotu telpu. Tad, kad pārvaldes ēkā esošā pasta nodaļa tikusi likvidēta, tad attiecīgi tika nolemts šīs telpas remontēt un piemērot bibliotēkas vajadzībām. Pateicoties bibliotēkas remontam, pie jauna kabineta tikusi arī Gramzdas pagasta sociālā darbiniece Evita Dēzniece.

Emīlija Zuļģe bibliotēku apmeklē jau 12 gadus, kopš atnākusi dzīvot uz Gramzdu. Viņa ļoti priecājas par jaunajām un skaistajām telpām. Emīlija atklāj, ka labprāt lasa latviešu rakstnieku darbus un žurnālus. Arī mazbērni bieži apmeklē bibliotēku meklējot gan grāmatas skolas vajadzībām, gan izmanto datorus un printēšanas pakalpojumus. Bibliotekārei jaunajās telpās novēl, lai nepietrūkst lasītāju un jaunu grāmatu.

Anita Tetere par bibliotekāri Gramzdā strādā no aprīļa mēneša. Viņa atklāj, ka sākumā bijis ļoti grūti, jo bibliotēkas darbs bijis svešs. Tomēr pateicoties kolēģu atbalstam un padomiem, pamazām sākusi saprast darba specifiku. Iepriekš Anita Tetere jau strādājusi Gramzdas pagasta pārvaldē par Pieaugušo izglītības koordinatori un kasieri, taču dažādu apstākļu dēļ nācies aiziet no darba pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Viņa ļoti priecājas par iespēju atgriezties Gramzdas pagasta kolektīvā un par iespēju strādāt ar cilvēkiem.

Gramzdas bibliotēka tikusi apvienota ar skolas bibliotēku, tāpēc šeit var saņemt arī mācībām nepieciešamo literatūru. Apmeklētāju netrūkst, atklāj Anita Tetere un priecājas, ka jaunajās telpās atrasta vieta arī bērnu stūrītim, kas mudinās bibliotēku apmeklēt arī jaunajām māmiņām.

Bilžu galerija

 

Atpakaļ