Aktuālā informācija

Otrdien, 31. martā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards izdevis grozījumus 2020. gada 20. marta rīkojumā Nr. 39 “Par pārtikas aprites papildu regulējumu ārkārtējās situācijas laikā”, papildinot to ar jaunām prasībām sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem.
Šā gada 27. martā publicēti jauni MK noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem.
Šā gada 25. martā publicēti Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība”. Dīkstāves pabalsts ir pabalsts, kas tiks izmaksāts, ja darba devējs nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības dīkstāves periodā sakarā ar Covid-19 izplatību.
Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā dabas skaitīšanā ir apkopota informācija par 2019. gada konstatētajiem...
Lauku atbalsta dienests informē, ka Dabas aizsardzības pārvalde ir nosūtījusi vēstules klientiem par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu apzināšanas jeb dabas skaitīšanas rezultātiem zālāju platībās. Vēstules saņem tie saimnieki, kuru īpašumā 2019. gadā tika veikta dabas skaitīšana un kuru īpašumā ir konstatēts bioloģiski vērtīgs zālājs.
2018. gadā arī Priekules novada teritorija ir tikusi apsekota dabas skaitīšanas ietvaros, uzskaitot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) informē, ka līdz ārkārtas situācijas atcelšanai Latvijā klientu konsultācijas grāmatvedībā un ekonomikā visos LLKC birojos tiek organizētas attālināti.
Bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro apmērā ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam.
Meža īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām),tiesiskajiem valdītājiem ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par noteiktiem jautājumiem.
Mobilajā aplikācijā klientiem būs iespēja apskatīt, piemēram, svarīgāko notikumu kalendāru, saņemtos maksājumus, pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstules no LAD, informāciju par gaidāmajām kontrolēm saimniecībās un to rezultātiem, kā arī ērti nofotografēt laukus, īstenoto investīciju projektu rezultātus un atsūtīt informāciju dienestam.
Zemkopības ministrija (ZM) vēršas pie visiem meliorācijas sistēmu īpašniekiem...
Ja stacionārās degvielas uzglabāšamas tvertnes ttilpums ir 1 m3 vai lielāks un degviela tiek izmantota savām vajadzībām, lietotājam (juridiskai vai fiziskai personai, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs) tvertne jāreģistrē valsts ieņēmumu dienestā (VID), izmantojot elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS).
Šā gada 4. februārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas ierosinājumu no š.g. 7. februāra Latvijā ieviest papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu turēšanā, lai mazinātu augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem.
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir saņēmis informāciju no daudziem lauksaimniekiem par dabas apstākļu postījumiem laukiem, tāpēc sniedzam skaidrojumu, kā rīkoties šādos gadījumos.