Tūrisms

Ar Leišmalīti iepazīstina izstādē “Balttour 2019”

No 1. līdz 3. februārim Rīgā notika gadskārtējā starptautiskā tūrisma izstāde “Balttour 2019”, kura pulcēja plašu dalībnieku un apmeklētāju klāstu. Kopumā izstādē piedalījās vairāk nekā 850 dalībnieku ar visdažādākajiem tūrisma piedāvājumiem.

Tūrisma izstādē “Balttour 2019” ikvienam bija iespēja iepazīties ar tūrisma piedāvājumu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts robežām. Otro gadu šajā izstādē piedalījās Priekules novads, iepazīstinot arī ar tūrisma bukletu “Sakrāj mirkļus Leišmalītē!”, kas tapis, sadarbojoties ar Vaiņodes novada tūrisma speciālistiem. Pērn buklets izdots latviešu valodā, bet šogad – angļu valodā. Interesentiem tas pieejams senlietu krātuvēs, Priekulē “Zviedru vārtos” un daudzfunkcionālajā sporta hallē.

2019. gadā Priekules un Vaiņodes novadā gaidīsim apmeklētājus, lai iepazīstinātu ar pazīstamākām, kā arī ne tik zināmām vietām. Vietējie uzņēmēji! Gribam jums atgādināt – ja piedāvājat naktsmītnes vai ko ražojat, gribat uzņemt tūristus vai viņiem ko parādīt, droši sazinieties ar abu novadu tūrisma speciālistiem! Iekļausim to tūrisma apritē un varēsiet ne tikai popularizēt savu piedāvājumu, bet arī Leišmalīti.

Droši sazinieties, rakstot vai zvanot turisms@priekulesnovads.lv, telefons +371 26132442 vai turisms@vainode.lv, telefons +371 63451572.

 

Atpakaļ