Tūrisms

Noslēgusies Priekules novada izzinošā viktorīna

Ar trešo kārtu noslēgusies viktorīna "Izzini Priekules novadu". Viktorīna sākās 2018. gada janvārī un noslēdzās oktobrī.

Trešajā kārtā labākos rezultātus parādīja un piemiņas dāvanu no Priekules novada uzņēmējiem saņems Dita Putere, Jānis Skadiņš un Rita Kuļikova.


Paldies visiem dalībniekiem par iesaistīšanos un novada izzināšanu!


Atbildes uz 3. (noslēdzošās) kārtas jautājumiem:

 

1.       Kur Vācu armijas karaspēks Otrā pasaules kara beigās padevās un nolika ieročus?

§  Pie Bunkas baznīcas

2.       Kam veltīts piemineklis Gramzdā?

§  1905. gada Gramzdas revolucionāriem

3.       Priekules Zviedru vārtu durvju attālums vienai no otras.

§  7 m un 40 – 47 cm

4.       Kā sauc vienu no senākajiem ainavu parkiem Kurzemē (dēvēts arī par “izpriecu mežiņu”), kurš atrodas Bunkas pagastā?

§  Izriedes parks

5.       Kurā gadā izveidojās kolhozs “Bunka” un kurš bija apvienotā kolhoza pirmais priekšsēdētājs?

§  1977. gadā, pr-tājs Jānis Jeriks

6.       2015. gadā klajā nāca latviešu izcelsmes norvēģa Terjes Bindera grāmata “Kur piedzimst vējš”. Grāmatā atspoguļots kāds vēstures posms Latvijā un  Purmsātos. Par kādu vēsturisku  notikumu stāsta  grāmata?

§  1905. gada revolūcija

7.       Kāda barona dzimta savulaik ir dzīvojusi Kalētos?

§  Fon Noldes

8.       Cik liepu aug Priekules pilsētā Liepu ielā?

§  44

9.       Kurā vietā Bunkas pagastā atrodas piemiņas zīme represētajiem?

§  Krotes parkā

10.   Cik vienības ir Priekules novadā ar nosaukumu “Liepu aleja”?

§  2

11.   Cik gadus Kalētu pamatskolā direktores amatā strādājusi Agrita Purviņa?

§  12

12.   Kādu notikumu atzīmējot, 2012. gadā Bunkas pagasta Pētera kapos tika atklāta piemiņas plāksne?

§  1812.gadā Napoleona karagājienu uz Krieviju caur tagadējo Latvijas teritoriju

13.   Kā sauc parku Gramzdas pagastā, kur katru gadu tiek svinēti Līgo svētki?

§  Mācītāja parks

14.   Kurā gadā pārbūvēja Virgas tradīciju namu, lai tajā varētu rīkot kultūras pasākumus?

§  1983. gadā klēts tika pārbūvēta par tradīciju namu

15.   Cik dalībnieku piedalījās 2018. gada Priekules MTB velomaratonā?

§  251 dalībnieks

16.   Kāda iestāde atradās Zviedru vārtos līdz 1976. gadam?

§  Padomju saimniecības “Priekule” kantoris

17.   Kas ir majorātu stabs?

§  Muižnieka zemes (majorāta) robežu stabs

18.   Kam veltīts osis Purmsātu muižas parkā?

§  Baronam (Paulam Leonardam von Ungern – Šternbergam)

19.   Kurā gadā nodeva ekspluatācijā Priekules slimnīcu?

§  1959. gadā

20.   Viņa ir bijusī Liepājas teātra aktrise, aktīvi darbojas folkloras kopā “Atštaukas”, viņas tēva vārds cieši saistīts ar Purmsātu skolu, kurā  viņš strādājis par skolas pārzini (20., 30.gadi). Pati aktrise dzimusi Purmsātu skolā 1942. gadā, jā, tieši skolā. Aktrise “nes” sava tēva uzvārdu. Kā sauc šo aktrisi?

§  Aina Karele

21.   Kā vēl  tiek dēvēta Virgas upe?

§  Priekules upe, augštecē - Elka

22.   Cik goda novadnieku ir Priekules novadā?

§  7

23.   Kura baznīca, celta 1948. gadā, nav pārtraukusi darbību padomju laikos un darbojas vēl šodien?

§  Priekules baptistu baznīca

24.   Kas ir autors Aizvīķu parka skulptūrām?

§  Egons Ķeružis

25.   No kura līdz kuram gadam pastāvēja Priekules rajons?

§  1950. – 1959. gadam

 

Atpakaļ