Aktualitātes

2021./2022. mācību gadā Priekules vidusskola uzņem skolēnus

1.klasē:

 • Pamatizglītības programmā kods 21011111.
 • Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 21015611.
 • Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar valodas traucējumiem kods 21015511.

10.klasē:

 • Vispārējās vidējās izglītības programmā kods 31016011.
 • Obligātie mācību priekšmeti- 10.-11.klasē ir: latviešu valoda , krievu valoda, angļu valoda, matemātika, programmēšana, vēsture un sociālās zinātnes, literatūra, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, sports un veselība, uzņēmējdarbības pamati, projektu darbs.
 • 12.klasē jāizvēlas trīs kursus no pieciem piedāvātiem (latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, matemātika, programmēšana, bioloģija), kurus apgūs padziļināti.
 • Izvēles kursi – ievads policijas darbā, uzņēmējdarbība.

Mācību procesā piedāvājam:

 • zinošus, radošus, interesantus, modernus, ieinteresētus pedagogus;
 • kabinetus, kas aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture, angļu valoda, latviešu valoda, ekonomika un ģeogrāfija);
 • iespēju praktiski likt lietā iegūtās zināšanas, piedaloties skolas, pilsētas, novada un valsts organizētajos konkursos, semināros u.tml.,
 • par labām, teicamām sekmēm un sasniegumiem – stipendiju;
 • aktīvas mācību stundas ārpus skolas telpām – pagalmā, pilsētas vidē, muzejos, konferencēs, semināros;
 • sporta aktivitātes stadionā un plašajā sporta hallē;
 • izglītojošus, radošus, sportiskus, izklaidējošus, sociālus pasākumus skolas ikdienā;
 • iesaistīties starptautiskā sadraudzības festivālā “Draudzība”, kurā piedalās skolēni no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas;
 • skola darbojas “Erasmus+” programmā un Eiropas Parlamenta vēstnieku skolā;
 • iespēju izmantot apmaksātu teorijas daļu auto apmācībā.

 Priekules vidusskolas absolventi veiksmīgi startē Latvijas augstākās izglītības iestādēs!

Interešu izglītībā piedāvājam:

 • pierādīt sevi skolēnu pašpārvaldē, skolas avīzē, debašu klubā;
 • dziedāt korī, ansamblī, dejot tautas deju kolektīvā;
 • trenēties basketbolā, volejbolā, novusā un citos sporta veidos plašajā sporta hallē un stadionā;
 •  apgūt robotiku.

 

 

Dokumentu iesniegšana 1.klasē:

Priekulē, Aizputes iela 1, Priekules vidusskolā darbadienās līdz 11. jūnijam (ieskaitot) no plkst.9:00 līdz 13:00.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • vecāku iesniegums;
 • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
 • izziņa par pirmskolas izglītības programmas apguvi.

 

Dokumentu iesniegšana 10.klasē:

Priekulē, Aizputes iela 1, Priekules vidusskolā darbadienās līdz 18. jūnijam (ieskaitot) no plkst.9:00 līdz 13:00

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums);
 • izglītības dokumenti (apliecība par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot orģinālu);
 • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).

 

Vairāk informācijas:

 • Skolas mājas lapā www.priekule.edu.lv, Facebook.
 • Zvanot pa tālruni 63461098.

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ