Bunkas pagasts

Adrese/dokuments Saules 10 "Kurši" Krasta 3 "Lāčplēši" Suvorova 31
Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmes2017.gadam kopsavilkums

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums uz 2016. gada 14.oktobri

Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.3

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016.gadu

 

Pielikums Nr.4  Pielikums Nr. 4  Pielikums Nr. 4  Pielikums Nr.4  Pielikums Nr. 4