Bunkas pagasts

Nosaukums

Kadastra Apzīmējums

Platība (ha)

Piezīmes

(sastāvs, piemēram, ēkas, mežs, krūmi u. c.)

Lēmums, ar kādu zeme  iznomāta

Darbnīcas laukums

6446 005 0205

2,3 

Ganību vajadzībām (lauksaimniecībai)

Pieteikšanās līdz 14.01.2020.

IEVĒRĪBAI!

Zemes vienība kolhoza laikā bijusi klāta ar granti

(Vairāku pretendentu gadījumā, zemes vienība tiks iznomāta atbilstoši Priekules novada pašvaldības 28.02.2019. noteikumiem  “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”.)

 

Personīgās palīgsaimniecības Biznieki

6446 005 0008 

3,30

Lauksaimniecības zeme

Iznomāta

01.11.2019.-

31.10.2024.

Lauvas

6446 001 0241 

2,20

Pieteikšanās līdz 13.09.2019.

Iznomāta 01.10.2019.-30.09.2024.

Dzirnavas 4

6446 001 0242

1,40

Pieteikšanās līdz 13.09.2019.

Iznomāta 01.10.2019.-30.09.2024.

Karjeras Ziemeļi

6446 004 0082

0.80

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas zeme

 

Bunkas Dzintari

6446 005 0194

2.00

Pašvaldībai piekritīgā zeme

 

Dzintari 2

6446 005 0196

1.60

Pašvaldībai piekritīgā zeme; 1.5 ha lauksaimniecības zeme

Iznomāta

01.02.2017.-

31.01.2022.

Jaunās Vējotnes

6446 001 0100

1.30

Pašvaldībai piekritīgā zeme; 1.2 ha lauksaimniecības zeme

iznomāta 01.01.2015.-31.12.2019.

Vecais Karjers

6446 003 0116

18.44

Pašvaldībai piekritīgā zeme; 18.44 ha  citas zemes (dabas pamatnes, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas)

 Daļa 3.50 ha iznomāta 30.11.2012-30.11.2017.

 

Jaunskrundenieki Jaunie

6446 007 0037

1.30

Rezerves zemes fonda zeme

Iznomāta

01.01.2016.-31.12.2020.

 

6446 007 0040

1.80

Zemes reformas pabeigšanai

 

Pie Vārtaja

6446 003 0162

0.2492

Pašvaldībai piekritīgā zeme

 

Pie Karlsoniem

6446 001 0405

0.14

Rezerves zemes fonda zeme

 

Pie Robežniekiem

6446 006 0122

0.6

Zeme reformas pabeigšanai (kopējā platība 1.70 ha ; 1.10 - iznomāta)

 

Jaunrijas

6446 006 0088

10.00

Zeme reformas pabeigšanai (aizaugusi LIZ zeme; 4.5 – lauksaimniecības zeme; 4.0 – krūmi ; 1.0 zem ūdeņiem, 0.5 – citas zemes)

 Iznomāta

01.11.2015.-31.10.2020.

Ceļtekas

6446 001 0111

0.4193

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Iznomāta 01.03.2015.-01.03.2020.

Ozolaine

6446 005 0110

0.8

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Iznomāta 01.03.2015.-01.03.2020.

Liepas 6

6446 001 0219

5.6571

Pašvaldībai piekritīga zeme

Iznomāta

Jaunie Jaunzemji

6446 007 0052

Kopplatība 6,1

 

Iznomājamā platība 

4,60

Pašvaldībai piekritīgā zeme. Tiek iznomāta lauksaimniecības vajadzībām (izņemot ilggadīgos stādījumus) bez apbūves tiesībām  uz pieciem gadiem. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Pieteikties līdz 06.10.2017.

 Zemes izvietojumu skatīt www.kadastrs.lv , sadaļā zemes vienības.

  Iznomāta 13.12.2017.-13.12.2022.

Pasākumu kalendārs
Aprīlis, 2020
POTCPkSSv
12345
6789101112
131415161719
2021222326
27282930