Priekules novada pašvaldības nolikums

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17/2

„Priekules novada pašvaldības nolikums”

Saistošie noteikumi nosaka Priekules novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. 

 

Priekules novada pašvaldības nolikuma saturu pilnā apjomā skatīt šeit! 

Pasākumu kalendārs