Nekustamo īpašumu piedāvājums

Īpašumu piedāvājumu skatīt apakšsadaļās.

Sīkāku informāciju sniegs zemes lietu speciālistes llze Lācīte (tel. 63497938) un Marina Kokovihina (29430925). 

 

 

Pasākumu kalendārs

Vai uzņēmējiem svarīga pašvaldības un sabiedrības publiska atzinība?

Rezultāti