Nekustamo īpašumu piedāvājums

Īpašumu piedāvājumu skatīt apakšsadaļās.

Sīkāku informāciju sniegs zemes lietu speciālistes llze Lācīte (tel. 63497938) un Marina Kokovihina (63454857). 

 

 

Pasākumu kalendārs

Kā veicināt pieteikšanos pašvaldības projektu konkursā?

Rezultāti