Publiskie līgumi

 

SADARBĪBAS LĪGUMS NR. IKT/186/2019

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami'' par ārdurvju iegādi un nomaiņu Priekules pagastā 2019. gadā 

Deleģēšanas līgums ar SIA ''Priekules nami'' par ūdensvada izbūvi Virgas pagastā 2019. gadā 

 Sadarbības līgums par Liepājas rajona Sporta skolas finansēšanu 

Deleģēšanas līgums ar Vaiņodes novada domi par būvvaldes funkciju veikšanu un Vienošanās par grozījumiem deleģēšanas līgumā

Līgums par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Priekules novadā

Līgums ar biedrību "Kurzemes tūrisma asociācija'' par kopīgu sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā un tūrisma mārketingā

Līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Plānošanas reģionam

Līgums par līdzfinansējumu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvo izdevumu, direktora un direktora vietnieka atalgojuma segšanai

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami'' par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2019. gadā 

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami'' par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2018.gadā

Deleģēšanas līgums ar SIA ''Priekules nami'' par veicamajiem darbiem Virgas pagastā 2018.gadā

Deleģēšanas līgums ar SIA “Priekules nami” par ūdens un kanalizācijas stāvvadu un brīvo dzīvokļu remontu Priekulē

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami" par komunālo pakalpojumu organizēšanu un palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami" par sešu skursteņu atjaunošanu daudzdzīvokļu mājai 

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami" par dzīvokļa remontu 

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami" par sienas siltināšanu dzīvoklim 

 

Pasākumu kalendārs