Kultūra

 

PRIEKULES NOVADA KULTŪRAS 2017. GADA PASĀKUMU PLĀNS lejuplādei>>>

PRIEKULES NOVADA

KULTŪRAS NORIŠU un PASĀKUMU PLĀNS

2017

DATUMS

VIETA

PASĀKUMS

 

 

JANVĀRIS

  7. janvāris

Kalētu TN

Masku balle “Veiksmīgu Gaiļa gadu!”

14. janvāris

Purmsātu muiža

Aizputes skolotāju amatierteātra izrāde „Dzīve notiek tagad...”

20. janvāris

Priekules KN

Dokumentālā filma “Tēvu barikādes”

20. janvāris

izbrauciens uz Rīgu

barikāžu  26 - gadu atcerei „PLECU PIE PLECA”

Priekules novada Barikāžu dalībnieku tikšanās ar Tālavu Jundzi

janvārī

Gramzdas TN

Amatierteātra izrāde

janvārī

Virgas bibl.

Pirmskolas bērniem no cikla “Iepazīsti grāmatiņu”

janvārī

Virgas pag.

„Jauns gads Virgas pagastā”

 

 

FEBRUĀRIS

 1.februāris

Gramzdas TN

Sveču diena

2. februāris

Kalētu TN

Ziemas Māras dienā - sveču liešana.

10.februāris

Kalētu TN

Meteņdienas jampadracis “Vizu, vizu metenīti “

11. februāris

Priekules KN

PRIEKULES PILSĒTAI – 89!

11.februāris

Gramzdas TN

Valentīndienas balle

14.februārī

Tadaiķu bibl.

Mīlestības svētku pēcpusdiena

18.februāris

Bunkas KN

Atpūtas vakars vientuļajiem…

23. februārī

Krotes bibliotēkā

Burtu ballīte

20.-24.februāris

Kalētu bibl.

Vispasaules interneta  drošības diena

24. februārī

Gramzdas bibl.

“Gada lasītājs-2016” noslēguma sarīkojums

katru mēnesi

Virgas bibl.

Akcija “Apaļā” - apmeklē bibliotēku desmito, divdesmito reizi….

katru mēnesi

Virgas bibl.

Pirmklasnieku lasījumi “Mana mīļākā pasaku grāmatiņa”

februārī

Bunkas bibl.

Sveču un eņģeļu izstāde

februārī

Priekules bibl.

“Caklie lasītāji”

februārī

Virgas T/N

„Kolhoznieku balle”

 

 

MARTS

  4.martā

Gramzdas TN

Koncerts sievietēm!

  7.martā

Tadaiķu bibl.

“Sieviete-dieviete…” Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā

  8. martā

Kalētu konf.zālē

Izstāde “Re, ko protam!”

  8.martā

Bunkas bibl.

“Svētki meitenēm” – pēcpusdiena bērniem

  8.martā

Gramzdas bibl.

“Sievietes, sievietes…” tematiska pēcpusdiena

10. martā

Purmsātu bibl.

“Iesim satikt pavasari”

10. martā

Kalētu TN

5. mazo vokālistu konkurss „Priekules novada CĀLĒNS - 2017

10.martā

Bunkas KN

Atpūtas vakars

11. martā

Priekules KN

Priekules novada GADA UZŅĒMĒJS. Svētki darba devējiem

13.-17.martā

Kalētu bibl.

“Pūce iesaka lasīt” skolēnu lasīšanas veicināšanas pasākumu noslēguma sarīkojums

13.-17.martā

Gramzdas bibl.

“Bērnu un jauniešu žūrijas - 2016” noslēguma ekskursija.

16. martā

Purmsātos

“Purmsātiem-660”; senlietu krātuvei – 30; biedr. “Rumula” - 5

17.martā

Bunkas KN

Ģertrūdes jeb dabas atmodas diena

18.martā

Priekules KN

Priekules drāmas kolektīva pirmizrāde “Upe nesa ozoliņu”

18.martā

Kalētu TN

Pavasara balle „Mēs tikāmies martā”

20.-24.martā

Kalētu bibl.

E-prasmju nedēļa

20.-23.martā

Kalētu bibl.

Represēto piemiņas pēcpusdiena

24.martā

Gramzdā

Represēto iedzīvotāju piemiņai

25. martā

Gramzdas TN

Mākslas filma “Melānijas hronika”

25. martā

Priekules KN

Tautas sēru dienā Komunistiskā genocīda upuru piemiņai

25. martā

Kalētos

Represēto atceres pasākums  “Latviešu pēdas Sibīrijā”

31. martā

Bunkas KN

Novada sportistu svētku diena.

martā

Purmsātu bibl.

Izstāde (roku darinājumi) “…un saules starus satveru es krellēs.”

martā

Virgas bibl.

“Prieks lasīt”. Ziemas lasīšanas programma 1.- 9.klasei

 

 

 

 

 

APRĪLIS

1.aprīlī

Priekules KN

Koncerts un balle novada senioriem

8.aprīlī

Bunkas KN

„Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti laiku vedu...”

4. starpnovadu deju kolektīvu koncerts dziesmu un deju svētku tradīcijās

11.aprīlī

Tadaiķu bibl.

Lieldienu radošās darbnīcas

12.aprīlī

Krotes bibliotēkā

Atim KRONVALDAM – 180 (starts pasākumu ciklam)

14.aprīlī

Gramzdas TN

Pēcpusdiena senioriem

14.aprīlī

Gramzdas bibl.

“Olas, oliņas, raibas kā podziņas” radošās darbnīcas

16.aprīlī

Kalētos

Pavasara  Saulgriežu svētki  “Ripo, oliņ’ !”

17.aprīlī

Priekules KN

Lieldienu jampadracis

17. aprīlī

Gramzdas TN

Lieldienas ģimeņu lokā

17. aprīlī

Virgas T/N

„LIELDIENU OLA Virgas pagastā”

18.-21.aprīlī

Kalētu bibl.

Bibliotēkas nedēļa

20.aprīlī

izbrauciens

Skodas un Priekules bibliotekāru radošais simpozijs

 21.aprīlī

Krotē

Novadpētnieciska ekspedīcija ‘’Tikai tas, kas savu tēvu zemi pazīst, var to patiesi mīlēt”- A.Kronvalds

aprīlī

Virgas bibl.

“Kurš ātrāk?!” bērnu ātrlasīšanas konkurss

aprīlī

Priekules bibl.

Bērnu žūrijas noslēguma sarīkojums

 

 

MAIJS – nebeidzamu svētku laiks

 4. maijā

Gramzdā

Jaunajā laukumā Vārti uz Latviju - Latvijas 100-gades ozolu stādīšana un novada BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

 4. maijā

Kalētos

Tvīda brauciens cauri pagastam un BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

 4. maijā

Priekules KN

Priekules kultūras nama mākslinieciskā pašdarbība svin BALTĀ GALDAUTA SVĒTKUS

 5. maijā

Bunkā

BUNKAS PAGASTA svētki

12.maijā

Krotē

A.Krūkļa atceres pasākums  “…un mežābele maijā zied…’’

12.maijā

Gramzdas TN

Māmiņdienas koncerts

12. maijā

Gramzdas bibl.

Mātes dienā – “Māmiņ, vai vēlies palasīšu tev pasaciņu?”

13.maijā

Bārtas upē

Starpnovadu laivošanas svētki “Bārtas pumpurs”

14.maijā

Priekules KN

Bērnu deju studijas “Ķinķēziņi” ģimeņu dienas lieuzvedums

20.maijā

Priekules pilsētā

Novada iedzīvotāji orientējas MUZEJU NAKTĪ

25.maijā

Purmsātos

Kurzemes novadu speciālo skolu festivāls “DZIESMIŅA – 2017”

27.maijā

Virgā

VIRGAS PAGASTA svētki

27.maijā

izbrauciens

O. Spārīša ikgadējā ekskursija Priekules iedzīvotājiem

28.maijā

Priekulē

Priekules novada ĢIMEŅU DĀRZA stādīšanas svētki

maijā

Bunka

Ekskursija-pieredze sētu kopējiem un stādu audzētājiem

31.maijā

Bunkas bibl.

“Vairāk, saules, vairāk prieka” – pēcpusdiena bērniem

 

 

 

 

 

JŪNIJS

     jūnijs

pagastos, pilsētā

konkurss „Par sakoptu Priekules novadu!”   - I kārta

   1.jūnijā

Gramzdā

Skolēnu un skolotāju pieņemšana pie pagasta pārvaldnieka

   1.jūnijā

Kalētu bibl.

Kalētu bērnu svētki

   1.jūnijā

Tadaiķu bibl.

Bērnu diena. Radošās aktivitātes, spēles

  2.jūnijā

Bunkas pagasta „Ģildēnos”

 Seniori satiekas zaļumballē.

Priekules novada un Lejaskurzemes senioru sarīkojums

   3.jūnijā

Gramzdā

ĢIMEŅU diena

14.jūnijā

Priekulē

Represēto iedzīvotāju piemiņai. Stādījumu atjaunošana Priekules dobē pie sliedēm un represēto ekskursija.

14.jūnijā

Virgā

Represēto piemiņas brīdis Paplakas-Bunkas krustojumā pie akmens.

15. jūnijā

izbraukums

Priekules novada Kultūras darbinieku profesijas svētki. 

17. jūnijā

Virgas lankā

VIRGAFEST Virgā

21.jūnijā

Bunkas bibl.

Zāļu diena… pļavā. Mazo lasītāju iziet no bibliotēkas

22.jūnijā

Krotes bibl.

Vasaras saulgrieži Krotē

23. jūnijā

novadā

LĪGO! Visā novadā.

26.-30.jūnijā

Kalētu bibl.

Pieredzes apmaiņas brauciens čaklākajiem bibliotēkas pasākumu apmeklētājiem.

 

 

 

 

 

JŪLIJS

     jūlijs

novadā

konkurss „Par sakoptu Priekules novadu!”   - II kārta

     jūlijs

Bunkas bibl.

Radošās darbnīcas bērniem

29.jūlijā

Gramzdas pag.

NAKTS TRASE

     jūlijs

Virgas pag.

Kapu svētki

     jūlijā

novadā

Putnu un dabas vērošanas maršrutu izstrāde. Ekskursijas pa šiem maršrutiem.

 

 

AUGUSTS - IKARA novadam svētku laiks

12. augustā

Priekulē

14. IKARA SVĒTKI. Komponista Ērika Ešenvalda zīmē

25. augustā

Bunkas KN

Diena jauniešiem

26.- 27. augustā

Gramzdas pagasts

Priekules pilsēta

“1836 – aplido, apceļo, apmīļo Latviju”- pārgājiens pa maršrutu Aizvīķi-Gramzda-Priekule un koncerts Priekulē.

29. augustā

Tadaiķu bibl.

“Sveika, skola!” Sarīkojums bērniem un jauniešiem

30. augustā

Bunkas bibl.

“Vēl jau vasara nav galā!” jampadracis bērniem

   augusts

Virgas pag.

Iedzīvotāju gada ekskursija

 

 

SEPTEMBRIS

8.septembrī

Kalētos

“BRIEDĒNS – 2017” aktīvās atpūtas pasākums novada skolniekiem

11.-15. septembrī

Kalētu bibl.

Dzejas dienas Kalētos. Tikšanās ar dzejnieku

14.septembrī

Krotes bibliotēkā

Tikšanās ar dzejnieku.

14.septembrī

Gramzdas bibl.

Tikšanās ar dzejnieci Liju BRĪDAKU

16.septembrī

Kalētu TN

Kalētu tautas nama 60. gadskārtas jubilejas koncerts

18.septembrī

Gramzdā

Amatierteātra izrāde

19.septembrī

Tadaiķu bibl.

Dzejas dienas sarīkojums

20.septembrī

Krotes bibliotēkā

Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku. Pēcpusdiena pirmsskolniekiem.

30.septembrī

Sporta Hallē

Priekules novada RAŽAS SVĒTKI

septembrī

Priekules bibl.

Dzejas dienas sarīkojums

septembrī

Virgas pag.

Dzejas dienas

 

 

OKTOBRIS

  oktobrī

Kalētu TN

Kalētu pamatskolai – 135 !

1.oktobrī

Priekules MMS akustiskajā zālē

Starptautiskā Mūzikas dienā – NETVERAMIE  SAPŅI.

Rīgas saksofonu kvartets un akordeonists Savva Zihs.

3.oktobrī

Gramzdas bibl.

“Esi sveicināts bibliotēkā!” pirmklasnieku bibliotēkas apmeklējums

7.oktobrī

Priekules KN

Mākslinieciskās pašdarbības sezonas atklāšana.

12.oktobrī

Priekules novadā

Dižojas Priekules novads! 

Viesojas muzeju darbinieki no Lejaskurzemes novadiem

15.oktobrī

Gramzdas TN

RUDENS balle

21.oktobrī

Kalētu konf.zālē

Ražas izstāde “ZELTA RUDENS”

23.-27.oktobrī

Kalētu bibl.

“Grāmatu starts” sākumskolas bērnu lasīt veicināšanas pasākums

23.-27.oktobrī

Priekules MMS

Kokļu radību meistardarbnīca “Dari savu kokli - 2017”

oktobrī

Gramzdas iedz.

Liepājas muzeja izstādes apmeklējums

27.oktobrī

Gramzdas bibl.

H.Biezais “Gramzdas draudzes vēsture” – grāmatas nozīme Gramzdas pagasta vēstures apzināšanā

27.oktobrī

Tadaiķu bibl.

Ražas svētkiem veltīta pēcpusdiena

oktobrī

Priekules KN

Novada LAULĀTO PĀRU BALLE

oktobrī

Virgas bibl.

“Kurš ātrāk?!”  bērnu ātrlasīšanas konkurss

oktobrī

Virgas pag.

Koncerta apmeklējums, ražas svētku pasākums

 

 

NOVEMBRIS – Patriotimsa laiks Priekules novadā

  1.novembrī

Priekules KN

Vislatvijas IKARU VĀRDA DIENAS  svinības Priekulē

Latvijas jauno mākslinieku konkursa “Ikara sapņi šodien” izstāde un svinīgais noslēgums.

1.-10.novembrī

Kalētu bibl.

Astrīdas Lindgrēnas 100. jubilejas atceres sarīkojums

10.novembrī

Kalētu TN

Mārtiņdienas tirdziņš

10.-20.novembrī

Kalētu bibl.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

11.novembrī

Aizvīķu dabas p.

Lāčplēšu dienas lāpu gājiens

11.novembrī

Priekules KN

Starpnovadu kori iedzied Latvijas dzimšanas dienu

14.novembrī

Gramzdas bibl.

“Gramzdas pagasta lasītāju klubiņš” – lasīšanas veicināšanas pasākums

17.novembrī

Kalētu TN

LR 99. gadadienā “Kur mākoņi visbaltākie?”

17.novembrī

Gramzdas TN

LR 99. gadadienā “Mēs savai Tēvzemei”

17.novembrī

Bunkas KN

LR 99. gadadienā Latvijas dzimšanas diena

18.novembrī

Priekulē

LR 99. gadadienas KONCERTSARĪKOJUMS, LĀPU gājiens un VIESMĀKSLINIEKU KONCERTS Priekulē

18.novembrī

Priekulē

Gaismas ceļš Priekulē

19.novembrī

Kalētu bibl.

Filmu pēcpusdiena. Aktrisie Lilitai Ozoliņai – 70.

novembris

Virgas bibl.

“Prieks lasīt” - vasaras lasīšanas programma 1.-9.klasei

17.novembrī

Virgas pag.

LR 99. gadadienā „Daudz laimes, Latvija!”

 novembrī

Virgas pag.

Svecīšu vakars

 

 

DECEMBRIS - laba vēlējumu laiks

2.decembrī

Bunkas KN

Koncerts novada invalīdiem

2.decembrī

Priekulē

LIELĀS EGLES iedegšana

6.decembrī

Kalētos

Pagasta egles iedegšana; sarīkojums senioriem; pirmskolas bērniem

8.decembrī

Priekules baznīcā

Mazu brīdi pirms… novada skolu koncerts

9.decembrī

Bunkas KN

GADA PATEICĪBAS BALLE novada iedzīvotājiem

12.decembrī

Gramzdas bibl.

Gada noslēgums Ziemassvētku noskaņās

13.decembrī

Gramzda

Pagasta egles atklāšana

15.decembrī

Bunkas KN

Ziemassvētki novada senioriem

15.decembrī

Tadaiķu bibl.

Ziemassvētku sarīkojums un balle

20.decembrī

Krotes bibliotēkā

Ekskursija aktīvākajiem lasītājiem - bērniem un UNESCO Stāstu bibliotēkas stāstniekiem

22.decembrī

Tadaiķu bibl.

Ziemassvētku radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem

25.decembrī

Kalētu TN

Ziemassvētku balle “Gaismas atgriešanās”

25.decembrī

Bunkas KN

Ziemassvētku balle

31.decembrī

novadā

Vecā gada pavadīšanas un Jaunā gada sagaidīšanas BALLES Priekules novadā

decembrī

Purmsātu bibl.

Ziemassvētkos “Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk!”

decembrī

Virgas bibl.

“Gada dižlasītājs”

23.decembrī

Virgas pag.

Aizlūgums pie Lielā krusta

decembrī

Virgas pag.

Labdarības koncerts

decembrī

Virgas pag.

Ziemassvētku sarīkojums pagasta mazākajiem.

 

 

 

Pasākumu kalendārs

Vai esat izmantojis Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumus Priekulē?

Rezultāti