Kultūra

 

 

 

PRIEKULES NOVADA KULTŪRAS 2018. GADA PASĀKUMU PLĀNS lejuplādei 

 

PRIEKULES NOVADA KULTŪRAS NOTIKUMI un SARĪKOJUMI

“PRIEKULES NOVADS – LATVIJAI simtgadē”

2018


  Pasākuma nozīme:          ∞-simtgadei      ®-novads            ©-vietējs   KP – kopīgs novada projekts

    

DATUMS

VIETA

PASĀKUMS

 

 

JANVĀRIS – Plecu pie pleca!

5. janvārī

© Bunkas KN

Draudzības vakars Priekules un Durbes novadu bērnu dejotājiem. Koncerts, leļļu teātris, radošās darbnīcas

13.janvārī

© Bunkas KN

Bunkas pagasta sportistu gada sarīkojums

15.- 21.janv

© Priekules KN

Jauno mediju izstāde – prezentācija. “Viegli”

19. janvārī

© Kalētu TN

“Kūp atmiņu ugunskuri…” barikāžu atmiņas, lektors, dok. filma

20. janvārī KP

Bunkas KN

“Barikādes pieminot...” LTF priekšsēdētājs (1990-1992) - Romualds RAŽUKS un Atmodas balss – Ieva AKURĀTERE                                                                                  

21. janvārī

© Gramzdas TN

Metalurgu Tautas teātra izrāde "Karuselis"

22. janvārī

® Priekules KN

Uzņēmēji - tūrisma industrijai.

Idejas un iespējas Priekules novadā - konference

27. janvārī

© Kalētu TN

Masku balle “Suņa gadu sagaidot”. DJ Marex

30. janvārī

© Gramzdas bibliotēka

Lasītāju kluba pirmā tikšanās.

31. janvārī

© Gramzdas bibl.

Tikšanās ar bērnu rakstnieci Vitu Štelmaheri un viņas grāmatu varoni suni Rufi!

janvāris

© Gramzdas TN

Radošā darbnīca „Stikla pudeļu pārvērtības”

janv.-novembr.

© Virgas bibl.

Novēlējumu trauks - lasītāju vēlējumi Latvijai

janv.-marts

®-novads/Tūr.

Izzinošās viktorīnas “Priekules novads – Latvijā” I kārta   

 

 

FEBRUĀRIS Priekulei - 90

1.februārī

© Priekules KN

Dokumentālā filma “Ziemeļgaisma. Komponista dienasgrāmata”

Tikšanās ar Ēriku EŠENVALDU  un režisoru Renāru VIMBU

TAUTAS SAIMES GRĀMATA uzsāk ceļu pa Priekules novadu. 

1.-28.februārim

© Priekules IZ

Foto izstāde

1.-28.februārim

©Priekules bibl.

Pilsētas dzimšanas diena - izstāde TOREIZ un TAGAD

2.februārī

© Bunkas bibl.

Bērnu žūrija “Atjautības viktorīna”

2.debruārī

© Priekules KN

Dzimšanas dienas disco pašiem mazākajiem. DJ, balvas, atrakcijas

2.februārī

© Gramzdas TN

Sveču diena. Sveču liešanas darbnīcas

2.februārī

© Tadaiķu bibl.

Sveču, jeb Ziemas Māras diena. Sveču pagatavošana.

9.februārī

© Kalētu TN

Meteņu dienas jampadracis “Vizu, vizu metenīti..”

pankūku cepšana

10.februārī

® Priekules KN

Pilsēta Latvijā. PRIEKULEI – 90. Muzikāls jubilejas sarīkojums                   

                                                                                                       

10.februārī

® Priekules KN

Priekules pilsētas dzimšanas dienas balle ar grupu “Apvedceļs”

10.februārī

© Bunkas KN

METENĪTIS, gadskārtējā ieražas

13.februārī KP

® Bunkas KN

Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts “Sibeliuss un Čaikovskis”. Solists:  vijoļvirtuozs - Dannila BULAJEVS,

Diriģents - Gintars RINKĒVIČS                                              

16.februārī

© Kalētu TN

“Sirsnīgā noskaņā” - Valentīndiena senioriem.

16.februārī KP

             

Gramzdā “Vārti uz Latviju!”

Lietuvai – 100! Sveiciens draudzīgai tautai valsts svētkos!

                                                                                                          

17.februārī

© Gramzdas TN

Balle “Mīlestība – tā ir dzīve”

19. - 23.februārī

©Gramzdas bibl.

Droša interneta nedēļa (dažāda vecuma auditorijai)

19. - 23.februārī

© Kalētu bibl.

Droša interneta nedēļa (apmācība skolēniem)

visu gadu

© Virgas bibl.

Lasītprieks. Pagarinātās grupas iknedēļas bibliotēkas apmeklējum

 

 

MARTS – Cālēni šķilas!

1.-18.martam

© Priekules IZ

PASTAIGA PILSĒTĀ - studijas Kursa  izstāde

1.martā

© Priekules KN

Teātris bērniem „Kā kļūt par varoni”. Teātris un ES.

3. martā  

 Bunkas KN

Lejaskurzemes radošo apvienību darbu izstāde: “LATVIJAI 100”

                                                                                                         

3.martā

© Priekules KN

Koncerts “Tev, mana pilsēta”, Priekules bērni un jaunieši

7.martā

© Bunkas bibl.

“Sieviete un sievišķība” Laimes terapijas lekcija. Inese Prisjolkova

8.martā

© Gramzdas TN

Sievišķīgas lietas. Radošā darbnīca.

8.martā

© Purmsātu bibl.

8.marta sarīkojums

9.martā

© Tadaiķu bibl.

Pavasara koncerts sievietēm.

10. martā  KP

® Bunkas KN

"AR DANCĪTI LAIKU VEDU"  5. Starpnovadu deju kolektīvu Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts.                                                                                                                             

10.martā

© Kalētu TN

“Skaistākā starp puķēm”  Sieviešu dienas balle. Grupa “Imula”

10.martā

©Gramzdas TN

“Zied tevī debesu krāsas” koncerts sievietēm un pavasarim

12.03-16.03

© Gramzdas bibl.

Bērnu žūrijas un 2017. gada čaklāko lasītāju ekskursija

12.03-16.03

© Kalētu bibl.

lasīšanas veicināšanas konkursam “Pūce iesaka lasīt”. Radošās darbnīcas, veicināšanas balvas.

16.martā

© Priekules KN

Anekdošu šovs pieaugušajiem. Teātris un ES.

19.marts-6.apr.

© Priekules IZ

ZIEDI LATVIJAI. Priekules MMS

                                                                                                         

23.martā

© Kalētu bibl.

Represēto piemiņas pēcpusdiena

21.martā

© Bunkas KN

LIELĀ DIENA! Lauku kapela LUSTE

23.martā

©Kalētu TN

“Sāpe kas nenorimst “, represēto piemiņai. Dokumentālā filma, izstāde

23.martā

© Gramzdas pag.

Represēto piemiņai. Represēto iedzīvotāju apciemojums.

23.martā   KP

® Gramzdas TN

6. mazo vokālistu konkurss „Priekules novada

CĀLĒNS - 2018”

25.martā

© Priekulē

Piemiņas brīdis dzelzceļa stacijā, atmiņu pēcpusdiena kultūras namā

25.martā

© Krotes bibl.

Represēto piemiņai. Vijolnieks Edgars Ziņģe.

25.martā

© Virgā

Represēto piemiņai.

26.marts-30.apr

© Bunkas bibl.

Māras Tīmanes gleznas “Sirds ceļš” (Senbaltu spēka zīmes un raksti)

26. -29.martam

© Kalētu bibl.

E- prasmju nedēļa. Apmācības pieaugušajiem.

26. -29.martam

© Tadaiķu bibl.

E- prasmju nedēļa. Informācijas un tehnoloģijas iespējas.

27.martā

© Gramzdas bibl.

Lasītāju kluba otrā tikšanās.

27.martā

© Tadaiķu bibl.

Lieldienu radošās darbnīcas olu krāsošanā un svētku dekoros.

martā

© Priekules bibl

Čaklo lasītāju tikšanās

27.martā

© Kalētu TN

Teātra dienas pašdarbības korektīvu koncerts. Teātra izrāde

29.martā

© Gramzdas TN

Raibās Lieldienu lustes senioriem. Darbnīcas, viktorīnas.

martā

© Virgas bibl.

Virgas bibliotēka laikmetu griežos. Izstāde

martā

© Virgas bibl.

Lasīšanas konkurss sešgadīgajiem “Kurš labāk?”

 

 

APRĪLIS – Rosīšanās

1.aprīlī

© Kalētu TN

Pavasara Saulgrieži-Lieldienas. ”Ripo, oliņ!” Bērnu koncerts, atrakcijas

2.aprīlī

© Gramzdas TN

Lieldienu jampadracis ģimenēm. Rotaļas, radošās darbnīcas.

2. aprīlī

© Priekules KN

Lieldienu jampadracis.   Leļļu teātra izrāde. Darbnīcas bērniem.

aprīlī

© Virgas bibl.

Lieldienas. Mīklas, olu ripināšana, kopīga tējas dzeršana.

7.aprīlī

© Priekules KN

Koncerts un atpūtas vakars novada senioriem

9. -30.aprīlis

© Priekules IZ

Kristīnes Cukuras  un Mārtiņa Cukura personālizstāde

14.aprīlī

® Bunkas KN

Novada sportistu atpūtas vakars

20.aprīlī

® Priekules KN

Priekules novada UZŅĒMĒJU svētku diena.

20.aprīlī

© Kalētu TN

Bērnu vokālo ansambļu sadziedāšanās. “Do – Re – Mi “

21.aprilī

© Krotes parkā, bibliot.

Lielā talka projekts ‘’Meža dienas’’ - stādījumu atjaunošana, Koncerts                                                                                       

26.aprīlī

® Skodas raj.

Skodas-Priekules ikgadējā bibliotēku pieredzes apmaiņa.

23.- 29.aprīlim

© Tadaiķu bibl.

Bibliotēku nedēļa. Tematiska izstāde. Darbnīcas.

23.- 29.aprīlim

© Krotes bibl.

Bibliotēku nedēļas aktivitātes. Konkurss, izstāde, darbnīcas.

23.- 29.aprīlim

© Gramzdas bib

Bibliotēku nedēļa - Latvijas 100-gadē

23.- 29.aprīlim

© Kalētu bibl.

Bibliotēku nedēļa. Skolēniem – Liepājas CZB apmeklējums

aprīlī

® izbraukums

Gramzdas amatierteātra viesizrāde-izbraukums

aprīlī

©Priekules bibl.

Lielās dienas laiks

aprīlis-jūnijs

Novadā.Tūrisms

Izzinošās viktorīnas “Priekules novads–Latvijā” II kārta

aprīlis-maijs

© Purmsātu bibliotēka

Latvijas simtgadei” egles stādīšana pie bibliotēkas 

                                                                                                                       

 

 

MAIJS – Nebeidzamu svētku laiks

1.maijā

Bārtas upē

Starpnovadu tūrisma laivošanas svētki “Bārtas pumpurs-2018”

3.-31.maijam

©Priekules IZ

MANS TAUTAS TĒRPS. I. Strēle

4. maijā

Kalētos

Tvīda brauciens cauri pagastam un BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI. Saksofona koncerts                                                                     

4. maijā

®Zviedru vārtos

Tūrisms

Izstādes LAIKU LOKOS atklāšana. Saspraude + senlietu krātuves.

Senlietu un mūslaiku mākslas saskarsme.                            

4. maijā

Priekules KN

Priekules kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, bērni un jaunieši svin BALTĀ GALDAUTA SVĒTKUS

4.maijs

©Virgas bibl.

BALTĀ GALDAUTA stunda Virgas, Paplakas bibliotēkā   

5. maijā

©Bunkā

BUNKAS PAGASTA svētki

9. maijā    KP

® Priekulē

Mākslas diena “Mūsu krāsas Eiropā”.

10.-17.maijā

©Kalētu bibl.

“Meklēju savu profesiju”. Skolēnu tikšanās ar profesiju pārstāvjiem

11.maijā

©Kalētos

Ģimeņu dienas MMS koncerts “Silta jauka istabiņa”

12.maijā

©Gramzdas TN

ĢIMEŅU DIENA. Koncerts, rad. darbn., viktorīnas, pārsteigumi.

19.maijā

©Kalētu TN

“Pavasara plaukumā” Atpūtas vakars-balle ar grupu “Duets”

19.maijā

©Priekules KN

Koncertuzvedums  “ĢIMENES DIENĀ”, teātra studija “Ķinķēziņi”.

19.maijā   KP

Bunkas pag.

Latvijas simtgades MUZEJU NAKTS. “ŠŪPULIS     ”

26.maijā

© Virgas pag.

VIRGAS PAGASTA svētki

29.maijā

©Gramzdas bibl

Lasītāju kluba trešā tikšanās.

30.maijā

©Gramzdas pag

Skolēnu un skolotāju pieņemšana pie pārvaldnieka. Aktīvās atpūtas izbraukums

31.maijā

©Gramzdas bibl

Radošās darbnīcas bērniem “Mēs- I. Ziedoņa darbos”. Dzejnieka darbu izzināšana

maijā

©Bunkas bibl.

“Maijmaizītes ar mārpuķītēm”. Lekcija par pašmāju ārstniecības augiem

maijā

©Priekules bibl.

“Bērnu žūrijas” noslēgums. A.Tauriņš

Maijā         KP

novadā

Tūrisms

“SATIEC SAVU MEISTARU!” LNKC organizētā Mākslas pieejamības akcija                                                           

maijā

©Purmsātu bibl

Māmiņas diena

maijā

©Purmsātu bibl

SKARA palīdz. Tikšanās ar Vinetu un Elzu.

4.maija-31.aug.

Zviedru vārtos

Izstāde LAIKU LOKOS. Senlietu un mūslaiku mākslas saskarsme. (novada senlietu krātuves un r/b “Saspraude”)                   

 

 

JŪNIJS- Ugunskuri Latvijai

1. jūnijā

©Kalētu bibl.

Kalētu pagasta bērnu svētki. Viktorīnas. Konkursi.

1. jūnijā

©Kalētos

“KRĀSAINIE  SAPŅI”, sarīkojums bērniem. Poniji, atrakcijas, radošās darbnīcas.

2. jūnijā

® Bunkas KN pagalmā

Lejaskurzemes SENIORU satikšanās Bunkā. DIŽKONCERTS un ZAĻUMBALLE

3. jūnijā

® Ģimeņu dārzā

Priekules novada ĢIMENU DĀRZA stādīšanas svētki.

14. jūnijā

© Krotes bibl.

Represēto piemiņai. Sanita Bušma.

14.jūnijā

® Virga

Stādījumu atjaunošana Virgas represiju piemiņas vietā.

Ekskursija represētajiem

20.jūnijā

© Krotē

ZĀĻU DIENA, ielīgošanas koncerts, mājražotāju tirdziņš

20.jūnijā

© Krotes bibl.

Vasaras saulgriežu ielīgošana

21.jūnijā   KP

 Gramzda-Kalēti /Tūrisms

Izgaismo Latviju!  Ugunskuru iedegšana Latvijas pierobežā kopā ar fondu “1836”                                                                   

23.jūnijā

©Kalētu Līgo parkā

“Ir atkal Jāņu nakts” Līgosvētki. DJ Marex. Teātra izrāde.

Jāņu un Līgu sveikšana.

23.jūnijā

© Gramzdas Mācītāju parkā

Līgu, Jāņu sumināšana, Gramzdas amatierteātra izrāde, nakts balle

23.jūnijā

©Priekules KN

Līgo svētku uzvedums. Teātra izrāde – amatierteātris, DUVZARE, Lauku kapela.

jūnijā

© Priekules bibl

Latviešu pasaka – asaka – saka – aka – ka - a

1.jūn.-28.aug.

© Gramzdas bib

“Baudi vasaru kopā ar grāmatu!”

jūnijā

® pagastos

konkurss „Par sakoptu Priekules novadu!”  I kārta

Maijs-jūlijs

© Priekulē

Nodarbības “Rokdarbnīcā” (vada r/b “Saspraude”)

 

 

JŪLIJS – Par sakoptu Priekules novadu!

27.jūlijā

© Kalētos

“Kopā jautrāk!” aktīvās atpūtas sarīkojums. Rad.darbn., stafetes.

jūlijs

© Gramzdas TN

Bērnu sarīkojums “Vasara manās plaukstās”, sport. aktivitātes

27.-29.jūlijā

® novada kapsētās

KAPU SVĒTKI Priekules novadā

jūlijs-septembri

® novadā

Izzinošās viktorīnas “Priekules novads –Latvijā” III kārta

jūlijs

® novadā

konkurss „Par sakoptu Priekules novadu!” - II kārta

jūlijs

©Purmsātu bibl

Ekskursija aktīvajiem bibliotēkas lasītājiem

 

 

AUGUSTS –IKARA lidojums

augustā     KP

Priekules  IZ

6. Vizuālās mākslas skolēnu darbu izstāde Es - IKARS

augusts

©Bunkas bibl.

Bērnu radošo nodarbību cikls “100 sirdsdarbiņi Latvijai”

10.-11.augustā  

              KP

® Priekulē

15.IKARA SVĒTKI

11.augustā  

              KP

Priekulē

Latvijas simtgades ZAĻUMBALLE                              

4.maija-31.aug.

®Zviedru vārtos

Izstāde LAIKU LOKOS senlietu un šodienas mākslas tuvināšanās.

31.augustā

©Bunkas KN

Skolas laiks!  Koncerts un diskotēka skolēniem

 

 

SEPTEMBRIS – Rallijs un Dzeja

7.septembrī

®Kalētos

“Briedēns-2018”aktīva atpūta skolēniem. Sumo cīņas tērpi, stafetes

7.septembris

®Kalētu bibl.

Viktorīnas, radošās darbnīcas “Briedēns”

12.septembrī

®Krote,Tadaiķi Bunka bibliotēkas

Dzejnieks Guntars RAČS

14.septembrī

® Kalētu bibl.

DZEJAS DIENAS “Latvijai -100”. Evija GULBE

15.septembrī

®novadā

Tūrisma rallijs “BRAUC un PRIECĀJIES!”

22.septembrī

              KP

Bunkas KN, Krote

Baltu vienības diena Krotē (Latvija-Lietuva)

25.septembrī

©Gramzdas bibl.

Lasītāju kluba ceturtā tikšanās.

29.septembrī

©Kalētu TN

Miķeļdiena. ”Izgaršo rudeni”. Rotaļas, mīklas

29.septembrī

®Priekules KN

LAULĀTO pāru balle

29.septembrī

©Priekulē

GALVENĀS ielas svētki (r/b “Saspraude”)

septembrī

®Priekules MH

Ražas svētki

septembrī

©Priekules bibl

Dzejas dienas. Tikšanās ar dzejnieku

septembrī

©Purmsātu bibl

Dzejas dienas. Tikšanās ar dzejnieku

septembrī

©Virgas bibl

Iepazīsti bibliotēku! Sešgadnieku grupiņa iepazīst grāmatas.

 

 

OKTOBRIS – Vivat Mūzika un jubilāri!

1.-31.oktobrim

©Priekules IZ

R. Blaževičas gleznu izstāde

 1.oktobrī   KP

Priekules MMS akustiskajā zālē

Starptautiskā Mūzikas dienā – MŪZA  IE(KĀ)ROTA:

Kameransamblis: Meija, Martinsone, Egliņa, Semjonovs, Silabriedis

5.oktobrī

©Priekules KN

Pašdarbības sezonas atklāšanas pasākums. Teātra izrāde, vakars

6.oktobrī

©Krotes bibl.

Ekskursija aktīvākajiem lasītājiem - bērniem

9.oktobrī

©Gramzdas bibl

“Esi sveicināts bibliotēkā!”

12.oktobrī

© Kalētu TN

Senioru kluba “Liepavoti” 5 gadu jubileja. Vīru ans. “Dziedonis”

13.oktobrī

© Kalētu TN

“Rudens burvība” ražas balle -  “Noris un draugi”

22.-26.oktobrim

© Gramzdas bibl.

Rudens brīvdienas bibliotēkā! izklaidējošas un izglītojošas nodarbes bērniem.

22.-26.oktobrim

© Kalētu bibl.

“Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Grāmatas, prezentācijas

22.-26.oktobrim

© Kalētu bibl.

Sākumskolas programma “Grāmatu starts” Pirmā tikšanās ar bibliotēku. Dāvana no LNB.

24.oktobrī

© Bunkas bibl.

Radošā nodarbības “Lapas dzeltenās un lapas tumši sārtās”

24.oktobrī

©Gramzdas bibl

Pasaku rīts kopā ar bērnu dzejnieci un rakstnieci Inesi ZANDERI

oktobrī

©Bunkas KN

Bunkas pagasta zemnieku un uzņēmēju ražas svētki

oktobrī

©Gramzdas TN

Gramzdas pagasta uzņēmēju un zemnieku diena

25.oktobrī

©Gramzdas TN

Tematisks rudens pasākums senioriem, vieslektors, rad.darbnīcas

27.oktobrī

©Priekules KN

Biedrības ZILĀ LAKATIŅA jubileja

31.oktobris

©Krotes bibl.

Helovīnu ballīte – spoku stāstu vakars

oktobris

©Virgas bibl.

Lasīšanas konkurss sešgadīgajiem “Kurš labāk?”

oktobrī

©Purmsātu BLC

Ražas svētki

 

 

NOVEMBRISPriekules novads Latvijai simtgadē

1.-30.novembr

©Priekules IZ

B. Ektermanes  SPĒKA ZĪMES

1.-29.novembr

©Bunkas bibl.

Foto izstāde “Audiet mani karogā, sarkanbalti sarkanā!”

1.novembrī  

              KP

®Priekules KN

IKARA VĀRDA DIENA: 6.Vizuālās plastiskās mākslas konkursa noslēgums

2.novembrī

Krotes bibl.

“KROTE - Latvijas simtgadē”, filmas par Kroti pirmizrāde. “Traistēni” un A.Briljonoks                                                       

4.novembris

©Virgas pag.

Svecīšu vakars

10.novembrī

©Kalētu TN

Mārtiņdienas tirdziņš. Atrakcijas un zīlēšanas.

10.novembrī

Priekules KN

Lejaskurzemes koru apvienotais koncerts

16.novembrī

 Gramzdas bibl.

“GRAMZDA - Latvijas simtgadei” filmas  pirmizrāde.

Seniori dzejā.                                                                               

17.novembrī

©Bunkas KN

Koncerts grupa “GALAKTIKA”

17.novembrī

©Kalētu TN

Koncerts  grupa “Zvaigžņu lietus”

17.novembrī

©Kalētu TN

Svētku balle ar Uldi Šteinbergu

17.novembrī

©Gramzdas TN

LR 100 gades sarīkojums

17.novembrī

©Virgas TN

Latvijai 100

18.novembris

              KP

Priekules MH

LR 100-gades DIŽSARĪKOJUMS                                  

18.novembris

®Priekule /

Tūrisms

Izzinošās viktorīnas “Priekules novads – Latvijā”  noslēgums un apbalvošana                                                                                 

27.novembrī

©Gramzdas bibl

Lasītāju kluba piektā tikšanās.

novembrī

©Gramzdas pag

Svecīšu vakars  Aizvīķu, Dāmas un  Gramzdas kapos

novembrī

©Priekules bibl.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Tikšanās.

1.nov.-28.dec.

©Gramzdas bibl

Izstāde “Gramzdas pagasts 100-gadei: toreiz un tagad!”   

novembris

©Tadaiķu bibl.

Izstāde “Patriotisma laiks”

novembris

©Virgas bibl.

Lasītāju novēlējumi Latvijai - izstāde

novembris

©Virgas bibl.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Grāmatu fragmentu lasīšana.

 

 

DECEMBRIS- Mazu brīdi pirms…

 1.decembrī

®Bunkas KN

Novada cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - Ziemassvētki

2.decembrī

©Priekulē

Adventa vainaga pirmās sveces iedegšana

 6.decembrī

©Kalētos

Egles atklāšana, Tikšanās ar elfrūķiem, piparkūkas

8.decembrī

©Priekules KN

Lielās egles iedegšana. Radošās darbnīcas un piparkūku cepšana

 8.dec     RKP

®Bunkas KN

GADA PATEICĪBAS BALLE novada iedzīvotājiem

11.decembrī

©Gramzdas bibl

Ziemassvētkus gaidot- gada noslēguma  pasākums bibliotēkā! Koncerts un atskats uz gadu.

12.decembrī

©Krotes bibl.

Ziemassvētku ieskaņai…

14.decembrī

®Priekules baznīcā

Mazu brīdi pirms… novada skolu koncerts

14.decembrī

©Tadaiķu bibl.

Ziemassvētkos aktīvāko lasītāju apbalvošana un koncerts.

15.decembrī

©Bunkas KN

Ziemassvētki pagasta senioriem. Gulbju dīķa jazz band

15.decembrī

Priekules MH

Pirmo reiz Priekulē - Ziemassvētku NAKTS TIRDZIŅŠ !

19.decembris

©Kalētu TN

Ziemassvētki senioriem. Z-sv vecītis un Aizputes deju grupa.

22.decembrī

©Kalētu TN

Svētku eglīte pirmskolas bērniem. Leļļu teātris

22.decembrī

©Bunkas KN

Svētku eglīte pirmskolas bērniem.

25.decembrī

©Kalētu TN

Ziemassvētku balle “Gaismas atgriešanās”. Andris Skuja

25.decembrī

©Bunkas KN

Ziemassvētku balle

25.decembrī

©Virgas krusts

Ziemassvētku aizlūgums un koncerts

26.decembrī

©Bunkas bibl.

“Ziemas pasaka” bērniem

28.decembrī

©Gramzdas TN

Pašdarbnieku un draugu atpūtas pasākums „Nāc un priecājies”

29.decembrī

©Kalētu Priedien

Ģimeņu komandu skrējiens “Pretī Jaunajam gadam” - balvas

29.decembrī

©Priekules KN

Koncertuzvedums  “Jauno gadu sagaidot” teātra studija ĶINĶĒZIŅI

31.decembrī

©Gramzdas TN

Jaunā gada sagaidīšana un svētku salūts. Mūzika, loterija

31.decembrī

©Priekules KN

Jaunā gada sagaidīšana un svētku salūts.

1. -31.decembrī

©Priekules IZ

Izstāde SNIEGPĀRSLU PUTENĪ

decembrī

©Priekules bibl.

“Salavecim gara bārda, vairāk nezinu ne vārda”

decembrī

©Priekules KN

Mazo Priekulnieku eglīte

decembrī

©Priekules KN

Priekules senioru sarīkojums pie vecgada eglītes

decembrī

©Gramzdas TN

Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem - Vecītis

decembrī

©Gramzdas TN

Ziemassvētku sarīkojums senioriem – bērnu koncerts

decembrī

©Purmsātu BLC

Ziemassvētki

decembrī

©Virgas bibl.

Ziemassvētki. Aktīvākais lasītājs – 2018. Zīlēšanas iemaņas.

decembrī

©Paplakas bibl.

Ziemassvētki. Aktīvākais lasītājs – 2018. Zīlēšanas iemaņas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pasākumu kalendārs

Ar kādām sajūtām sagaidāt Latvijas simtgadi?

Rezultāti