Priekules pagasts

Priekules pagasts

Nosaukums

Mērķis

Kopējā platība ha

Kadastra apzīmējums

Piezīmes 

Atkritumu izgāztuve

Lauksaimniecība

2,5

6482 003 0081

Pieteikšanās līdz 22.11.2019. 

Bez adreses

Lauksaimniecība

2,0

6482 003 0058

Pieteikšanās līdz 22.11.2019. 

Vairāku pretendentu gadījumā, zemes vienība tiks iznomāta atbilstoši Priekules novada pašvaldības 28.02.2019. noteikumiem  “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”.

IEVĒRĪBAI!

Zemes vienības tiek nodotas nomā tikai līdz 2020.gada 31.augustam, tad tie tiks nodoti atsavināšanai!

 

 

Nosaukums

Kadastra Nr.

Platība (ha)

Piezīmes (sastāvs, piem., ēkas, mežs, krūmi u.c.)

Zeme zemes reformas pabeigšanai

6482 002 0083

0,3

 

Zeme zemes reformas pabeigšanai

6482 004 0025

1,2

 Iznomāta 01.02.2017.- 31.01.2026.

Jaunbūrīši

6482 006 0116

0,76

Iznomāts 01.11.2016.-30.09.2021.

Pie kosa

6482 008 0161

0,35

 Iznomāts 01.11.2016.-30.09.2021.

Priekules pagasta palīgsaimniecības, Priekules pagasts  6482 009 0097   1,20 Lauksaimniecībā izmantojama zeme. 
Pieteikšanās līdz 09.04.2019. 
 
Ineses, Priekules pagasts 6482 004 0205  3,0 Lauksaimniecībā izmantojama zeme. 
Pieteikšanās līdz 09.04.2019.  
 

 

Pasākumu kalendārs