Draudzes

Priekules novadā reģistrētās draudzes:

 Priekules baptistu draudze

 Priekules evanģēliski luteriskā draudze

 Septītās dienas adventistu Priekules draudze

 Vissvētās Dievmātes "Negaidītais prieks" Pareizticīgo draudze

 Bunkas evanģēliski luteriskā draudze

 Aizvīķu baptistu draudze

 Gramzdas evanģēliski luteriskā draudze

 Paplakas baptistu draudze

 Metodistu baznīcas Paplakas draudze

Pestīšanas armijas Ilmājas postenis

Vasarsvētku draudze "Immanuēls"