Bunkas mežābele

 

Kontaktpersonas:  Gunta Jonauska, Inta Andersone
Telefons: 26390958, 63454740
E-pasts: gunta.jonauska@priekulesnovads.lv

Priekules nov., Bunkas pag., "Bunkas kultūras nams", LV-3446

Statūtos norādītie mērķi: Veikt neformālo izglītību; Radīt jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem; Nodrošināt jauniešus ar viņiem nepieciešamo informāciju; Stimulēt sociālo problēmu risināšanu jaunatnes vidū; Veicināt jauniešu etnisko, sociālo un cita veida integrāciju; Sekmēt jauniešu mobilitāti Eiropas dimensijā; Piedalīties dažādos projektos; Iesaistīt arī citus interesantus jauniešu darba organizēšanā un atbalstīšanā.