Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība


INFORMĀCIJA PAR NODAĻU!
2018-12-31
Šajā sadaļā ir ievietota aktuāla informācija uzņēmējdarbībā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Ja ir ierosinājumi par sadaļas uzlabošanu vai arī ir kāda tēma vai joma, par kuru Jums nepieciešama informācija, varat sazināties ar SIA „Latvijas lauku konsultāciju centra” Priekules novada Lauku attīstības konsultanti Irinu Ginteri (tālr.28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv).


AKTUĀLI NOTIKUMI, SEMINĀRI UN APMĀCĪBU IESPĒJAS
2018-12-30
2018-12-29
Laipni aicinām iepirkties ielu tirdzniecības laukumā (Priekulē, Aizputes ielā 18, līdzās veikalam "Top!" ) katra mēneša pirmajā un trešajā sestdienā no plkst. 8:00 līdz 13:00. Aicinām būt aktīviem visiem, kas vēlas pirkt un pārdot.
2018-10-11
Ar 18. oktobri SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Liepājas nodaļa Valsts Lauku tīkla ietvaros uzsāk piecu dienu mācību ciklu "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Jau pirmdien, 15. oktobrī, no pl. 12 līdz 15 Liepājā, Vecā Ostmalā 24 (4. stāvā) apmācību informatīvā diena.
2018-10-04
Semināra mērķis – savest kopā uzņēmējus, ideju autorus un pētniekus, lai uzzinātu, kā sadarbībā ar pētniecības organizācijām varat risināt sev aktuālos jautājumus jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē un pilnveidošanā. Seminārs notiks 10.10.2018., pl.11.00 Jelgavā, Pasta iela 37, Jelgavas novada pašvaldības Lielā zāle.
2018-10-04
Veiktas izmaiņas atbalsta saņemšanā, kas paredz, ka turpmāk meža īpašnieki varēs saņemt ES atbalstu mežaudžu atjaunošanai ne tikai ugunsgrēka, bet arī spēcīgu lietavu vai sausuma gadījumos.
2018-10-03
25. septembrī sākas pieteikšanās 8.3. apakšpasākumam "Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi". Kārta atvērta līdz 2018. gada 24. oktobrim.
2018-10-02
No 1. līdz 31. oktobrim notiek pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" 8.4.apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana"
2018-10-02
No 1. oktobra līdz 20. oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti vai pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.
2018-10-02
1. Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu. 2. Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām. Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim.
2018-10-01
No šā gada 2018.gada 18.oktobra līdz 22.novembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".
2018-09-12
Šogad ir spēkā pavisam jauna kārtībā, kā jāaprēķina uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN).
2018-09-01
Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2018. ir jāiesniedz no 01.11.2018. līdz 30.11.2018.
2018-06-30
Svarīgākie datumi, kuri jāņem vērā, piesakoties platību maksājumiem.
2018-06-28
Pēc dabas katastrofas izsludināšanas lauksaimniecībā Lauku atbalsta dienests ir papildinājis informāciju, kā lauksaimniekam jārīkojas, lai saglabātu ES un valsts atbalstu par sausuma dēļ cietušajām kultūraugu platībām.
2018-06-28
Krīzes vadības padome otrdien nolēma, ka saistībā ar sausumu lauksaimniecībā nav izsludināma ārkārtas situācija – tā vietā to noteiks kā valsts mēroga dabas katastrofu.
2018-06-28
Ja ES fondu atbalsta līdzekļu saņēmēji un LAP projektu realizētāji ilgstošā sausuma izraisīto seku dēļ šobrīd nevar sasniegt izvirzītās ES prasības, Lauku atbalsta dienests (LAD) soda sankcijas viņiem nepiemēros.
2018-05-18
Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes VTUA veiks četri biroji – Limbaži, Kuldīga, Jelgava un Rēzekne, tādejādi aptverot visu Latvijas teritoriju.
2018-05-16
Zemkopības ministrija atgādina, ka augļu, ogu un dārzeņu, tai skaitā kartupeļu audzētāji var darbiniekiem piemērot īpašo sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, tādējādi nozīmīgi samazinot darbaspēka nodokļu slogu.
2018-05-16
Zemnieki un sabiedrība kopumā tiek aicināta uzmanīt savu lauksaimniecības tehniku, kā arī nepalikt vienaldzīgiem, redzot ko aizdomīgu kaimiņa sētā.
Pasākumu kalendārs

Kā vērtējat 13. Saeimas vēlēšanu rezultātus?

Rezultāti