Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība


INFORMĀCIJA PAR NODAĻU!
2018-12-31
Šajā sadaļā ir ievietota aktuāla informācija uzņēmējdarbībā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Ja ir ierosinājumi par sadaļas uzlabošanu vai arī ir kāda tēma vai joma, par kuru Jums nepieciešama informācija, varat sazināties ar SIA „Latvijas lauku konsultāciju centra” Priekules novada lauku attīstības konsultanti Irinu Ginteri (tālr.28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv) vai ar Jūsu pagasta lauksaimniecības konsultantu.


AKTUĀLI NOTIKUMI, SEMINĀRI UN APMĀCĪBU IESPĒJAS
2018-12-30
2018-02-05
No šā gada 5.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 3.aprīlim.
2018-02-02
Otrdien, 30. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Eiropas Savienības tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem.
2018-02-02
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko pakalpojumu cenas par 2017. gadu.
2018-02-01
Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" organizē semināru piena pārraugiem, mākslīgās apsēklošanas tehniķiem un ganāmpulku īpašniekiem
2018-02-01
Vietējā rīcības grupa Biedrība " Liepājas rajona partnerība" izvērtē iespēju rīkot semināru "Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā” ar Ingunas Leibusas piedalīšanos.
2018-02-01
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Liepājas konsultāciju birojs 2018. gada februārī rīko maksas apmācības, kas saistītas ar AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU (AAL) lietošanu.
2018-01-31
No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim būs pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība". Mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.
2018-01-31
No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai.
2018-01-31
Meža īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām),tiesiskajiem valdītājiem ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par noteiktiem jautājumiem.
2018-01-31
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē bezmaksas apmācību grupu dzīvnieku pārraugiem un citiem interesentiem truškopībā. Mācību norises laiks: 27. un 28.02.2018. Norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.
2018-01-31
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" komplektē trīs dienu mācību grupu visiem interesentiem ar nepietiekošām zināšanām meliorācijas darbu organizēšanā un cilvēkiem, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās. Mācības tiek plānotas š. g. 27.-29. martā. Mācībām 14.-16. martā grupa jau ir nokomplektēta.
2018-01-30
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē pamatmācību gaļas šķirņu ganāmpulku pārraugiem apliecības pirmreizējai ieguvei. Eksāmena kārtošanai tiks paredzēta trešā – maksas diena. Mācību norises laiks: 20.-21.02. un 01.03.2018. Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.
2018-01-30
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē kvalifikācijas celšanas semināru slaucamo govju pārraugiem, kuriem 5 gadu periodā jāceļ kvalifikācija (MK noteikumi Nr. 566), kā arī citiem nozares interesentiem. Uzmanību! Nākamais seminārs notiks martā.
2018-01-15
LLKC speciālisti sagatavojuši informatīvu materiālu par nodokļu likmēm un citu svarīgu informāciju saistībā ar nodokļiem 2018. gadā.
2017-12-26
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) veic vērienīgu mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.
2017-12-25
Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem, dalība mācībās ir bez maksas, jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam līdzekļiem.
2017-10-23
Piektdien, 20. oktobrī Priekules kultūras namā notika bezmaksas informatīvais seminārs, kura ietvaros tika sniegta aktuāla informācija zemniekiem un lauku uzņēmējiem. Šeit ir pieeajmi prezentāciju materiāli.
Pasākumu kalendārs

Kur visbiežāk uzzināt par aktualitātēm Priekules novadā?

Rezultāti