Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība


INFORMĀCIJA PAR NODAĻU!
2017-12-31
Šajā sadaļā ir ievietota aktuāla informācija uzņēmējdarbībā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Ja ir ierosinājumi par sadaļas uzlabošanu vai arī ir kāda tēma vai joma, par kuru Jums nepieciešama informācija, varat sazināties ar SIA „Latvijas lauku konsultāciju centra” Priekules novada lauku attīstības konsultanti Irinu Ginteri (tālr.28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv) vai ar Jūsu pagasta lauksaimniecības konsultantu.
2017-03-25
20. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Sangastē, Igaunijā, tikās ar Igaunijas lauku lietu ministru Tarmo Tammu un Lietuvas lauksaimniecības ministru Broņu Markausku, lai pārrunātu Baltijas valstu kopīgo viedokli sarunās ar Eiropas Komisiju (EK) par ES Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2020. gada.
2017-03-25
Visi zemnieki un lauku iedzīvotāji, kā arī nozares pārstāvji tiek aicināti piedalīties Eiropas Komisijas interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem.
2017-03-24
Trešdien, 26. aprīlī, no plkst. 10.00 līdz 13.00 Priekules kultūras namā (Peldu ielā 1) notiks bezmaksas informatīvais seminārs par lauku uzņēmējiem aktuālajiem jautājumiem. Semināra apmeklētājiem būs iespēja iesniegt platību maksājumu pieteikumu.
2017-03-23
Mazās lauku saimniecības, kuras plāno tālāku attīstību, var sākt izstrādāt projektu pieteikumus 15 000 EUR liela atbalsta saņemšanai. Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam.
2017-03-23
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs. Šogad platību maksājumu atbalsta saņemšanai noteiktas vairākas izmaiņas.
2017-03-23
Nolūkā pilnveidot atsevišķus tiešā atbalsta maksāšanas piemērošanas noteikumus, valdība otrdien, 14.martā, akceptēja grozījumus šo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem.
2017-03-23
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka sākot ar 2015. gadu, platību maksājumu saņemšanai pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības. Nosacījumi paliek spēkā, piesakoties platību maksājumu saņemšanai 2017. gadā. Lūdzu, iepazīstieties ar zaļināšanas prasībām, lai, nepieciešamības gadījumā, saimniecībā nodrošinātu atbilstošu sējumu struktūru.
2017-03-01
Putnu gripa skārusi Latvijai tuvākās kaimiņvalstis – Skandināviju (Zviedrija, Somija, Dānija), kur līdz 2016. gadam putnu gripa nebija konstatēta. Polijā ir konstatēti vairāki putnu gripas uzliesmojumi komerciālās mājputnu novietnēs, kuru dēļ nācās likvidēt vairākus simtus tūkstošus mājputnu – pīles, zosis, dējējvistas.
2017-02-27
Lai pasargātu mājputnus no augsti patogēnās putnu gripas, biodrošības pasākumi nosaka, ka laika periodā no 2017. gada 1. marta līdz 2017. gada 31. maijam dzīvnieku īpašnieks nodrošina visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem.
2017-02-14
LLKC mājas lapā pieejamas tehnisko pakalpojumu cenas par 2016. gadu.
2017-02-14
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) veic vērienīgu mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.
2017-02-13
Maijā SIA LLKC Liepājas birojā atsāksies mācības par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu (BDUZ).
2017-02-13
No š. g. 27. janvāra mājas (istabas) dzīvniekus, kuri ir apzīmēti ar mikroshēmu (mikročipēti), bet nav vēl reģistrēti LDC datubāzē, var reģistrēt paši īpašnieki, izmantojot LDC tīmekļvietnē www.ldc.gov.lv pieejamo e-pakalpojumu.
2017-02-13
Sākot ar 2017. gada 1. martu var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu. Sākot ar 2017. gada 1. februāri tiek mainīts VID klientu apkalpošanas centru darba laiks.
2017-01-12
Dabas aizsardzības pārvalde 2017. gada sākumā plāno uzsākt ES nozīmes mežu inventarizāciju (biotopu kartēšanu) visas valsts mērogā, lai rezultātā izstrādātu piecus sugu aizsardzības un vismaz 20 dabas aizsardzības plānus.
Pasākumu kalendārs