Priekule

 PRIEKULE  

Noslēdzot zemes nomas līgumu, zemes platības var tikt precizētas

Nosaukums (adrese)

Kadastra numurs

Zemes vienības kopplatība (m²)

Pirms uzmērīšanas

Piezīmes (sastāvs)

Aizputes iela 3b

6415 008 0009

24 985

Neapbūvēta zeme

Aizputes iela 55

6415 001 0074

3 2393

Neapbūvēta zeme

Baznīcas iela 26A

6415 006 0086

9175

Neapbūvēta zeme

Brīvības iela 1A

6415 002 0081

15 496

Neapbūvēta zeme

Brīvības iela 11

6415 002 0077

15 028

Neapbūvēta zeme

Brīvības iela 14

6415 002 0085

33 826

Neapbūvēta zeme

Brīvības iela 25a

6415 002 0032

721

Neapbūvēta zeme

Brīvības 32

6415 003 0162

10 063

Neapbūvēta zeme

Galvenā iela 11A

6415 003 0174

2415

Neapbūvēta zeme

Ganību iela 5A

6415 003 0166

81 054

Neapbūvēta zeme

Ganību iela 6a

6415 003 0151

12 401

Neapbūvēta zeme

Kalēju iela 17A

6415 002 0071

6869

Neapbūvēta zeme

Kanālu iela 2

6415 002 0149

3739

Neapbūvēta zeme

Liepājas iela 20

6415 001 0083

137 075

Neapbūvēta zeme

Smilšu iela 3

6415 005 0011

18 837

Neapbūvēta zeme

 

  Pašvaldības brīvās nedzīvojamās telpas Priekules pilsētā 

 

Nr. p.k.

Adrese

Telpas Nr.

Kopēja platība m²

Kadastra apzīmējums

 

Piezīmes

1

Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules novads

Veikala telpas

102,1

 

6415 007 0010 002 003;

6415 007 0010 002 004;

6415 007 0010 002 005

 

Pieteikšanās līdz 09.04.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības brīvās zemes Priekulē  

Nr. p.k.

Adrese

Mērķis

Kopēja platība m2

Kadastra apzīmējums

 

Piezīmes

1

Parka iela 31, Priekule

Tūrisma aktivitātes

311861

  

6415 003 0164 

 Pieteikšanās līdz 18.04.2019.

 

Pasākumu kalendārs