SIA ''PRIEKULES NAMI'' AKTUALITĀTES

2021-02-26
SIA “Priekules nami” nodrošina  Priekules  pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistra uzturēšanu un atgādina, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri nav veikuši reģistrāciju, ir  jāveic minētas sistēmas pirmreizējā reģistrācija. PRASĪBA ATTIECAS UZ PILSĒTAS UN PAGASTU CIEMU TERITORIJĀM.
2021-06-08
Īstenojot projektu “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā”, būvdarbi tiek veikti Priekules pilsētas Liepājas, Raiņa, Vaiņodes un Ozolu ielās. Brīvības ielā tiek izbūvēti kanalizācijas pievadi...
2021-05-25
Atbildot uz iedzīvotāju un deputātu jautājumu par līguma izpildes termiņu par plānotajiem lietus ūdens sistēmas izveidi pie dzīvojamās mājas Ganību 3, Priekulē, informēju, ka saskaņā ar 08.02.2021. noslēgtā līguma Nr. 2.2.2/21/125 4.punktu - līguma izpildes termiņš noteikts līdz 2021.gada 30.jūlijam.
2021-01-29
Būvdarbu veicējs SIA “Grobiņas SPMK”  martā ir atsācis darbus pie projekta  “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā”...