Izsoles


Atklātā mutiskā izsole ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumam Nr.2 Raiņa ielā 8, Priekulē
(2017-06-13)


Par izsoles rezultātiem
(2017-05-29)


Priekules novada pašvaldība pirmajā rakstiskajā nomas tiesību izsolē nodod telpu Nr.3, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā
(2017-05-09)


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Līči”, Gramzdas pag.
(2017-02-06)


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Līdumnieki”, Gramzdas pagastā
(2016-12-28)


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu (zemes starpgabalu) “Lauki”, Kalētu pagastā
(2016-12-28)


Trešajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Upes iela 4, Priekule
(2016-10-20)


Trešajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Paplakas iela 16A, Priekule
(2016-10-20)


Mutiskajā izsolē nodod atsavināšanai zemes vienību (starpgabalu) Parka iela 25A Priekule
(2016-09-22)


Mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Centra katlu māja”
(2016-08-25)


Nekustamā īpašuma Upes iela 4 otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
(2016-08-03)


Nekustamā īpašuma Paplakas iela 16a otrā mutiskā izsoles ar augšupejošu soli
(2016-08-03)


Nekustamā īpašuma “Doles”, Virgas pag., Priekules novads pirmā mutiskā nomas tiesību izsole
(2016-10-03)
Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod nomas tiesību izsolē nekustamo īpašumu “DOLES”, Virgas pag.


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Centra katlu māja”, Gramzdas pag.
(2016-09-22)


Nekustamā īpašuma “Jaundāmas” otrā mutiskā izsoles ar augšupejošu soli
(2016-08-03)


Nekustamā īpašuma Liepājas iela 5a – 11 pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
(2016-08-03)


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:Raiņa ielā 8 un 16, Priekulē.
(2016-06-07)


Mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Upes iela 4
(2016-05-17)


Mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaundāmas”
(2016-05-17)


Paziņojums par pirmo mutisko nomas tiesību izsoli “Vējiņi 1”
(2016-05-12)
Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodod zemes vienību “Vējiņi 1”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 0010027.
Pasākumu kalendārs

Kādā veidā aktivizēt ielu tirdzniecības laukuma izmantošanu?

Rezultāti