Izsoles


Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskā izsolē nodod kustamo mantu - vieglo automašīnu OPEL ZAFIRA
(2017-07-18)


Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskā izsolē nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov.
(2017-07-14)


Par izsoles rezultātiem
(2017-05-29)


Priekules novada pašvaldība pirmajā rakstiskajā nomas tiesību izsolē nodod telpu Nr.3, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā
(2017-05-09)


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Līči”, Gramzdas pag.
(2017-02-06)


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Līdumnieki”, Gramzdas pagastā
(2016-12-28)


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu (zemes starpgabalu) “Lauki”, Kalētu pagastā
(2016-12-28)


Trešajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Upes iela 4, Priekule
(2016-10-20)


Trešajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Paplakas iela 16A, Priekule
(2016-10-20)


Mutiskajā izsolē nodod atsavināšanai zemes vienību (starpgabalu) Parka iela 25A Priekule
(2016-09-22)


Mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Centra katlu māja”
(2016-08-25)


Nekustamā īpašuma Upes iela 4 otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
(2016-08-03)


Nekustamā īpašuma Paplakas iela 16a otrā mutiskā izsoles ar augšupejošu soli
(2016-08-03)


Nekustamā īpašuma “Doles”, Virgas pag., Priekules novads pirmā mutiskā nomas tiesību izsole
(2016-10-03)
Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod nomas tiesību izsolē nekustamo īpašumu “DOLES”, Virgas pag.


Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Centra katlu māja”, Gramzdas pag.
(2016-09-22)


Nekustamā īpašuma “Jaundāmas” otrā mutiskā izsoles ar augšupejošu soli
(2016-08-03)


Nekustamā īpašuma Liepājas iela 5a – 11 pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
(2016-08-03)


Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:Raiņa ielā 8 un 16, Priekulē.
(2016-06-07)


Mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Upes iela 4
(2016-05-17)


Mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaundāmas”
(2016-05-17)
Pasākumu kalendārs

Vai kapusvētki visās Priekules novada kapsētās jārīko vienā dienā?

Rezultāti