Izsoles


Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Dzirnavas 3”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā
(2018-07-24)


Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodod daļu no zemes vienības "Ābelītes", Gramzdas pag., Priekules nov.
(2017-12-11)


Priekules novada pašvaldība rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov.
(2017-11-09)


Priekules novada pašvaldība nodot pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemes vienību "Jaunie Jaunzemji", Bunkas pag., Priekules nov.
(2017-11-09)


Priekules novada pašvaldība pirmajā rakstiskā izsolē nodod nedzīvojamās telpas nekustamajā īpašumā Upes iela 3, Priekule, Priekules novads
(2017-11-09)
1
Pasākumu kalendārs

Kā vērtējat 13. Saeimas vēlēšanu rezultātus?

Rezultāti