Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Krotes pamatskola, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV3444, tālrunis-fakss  63453070, krotesskola@priekulesnovads.lv

Direktore Gita Spiģere, tālrunis 26183364

www.krotesskola.mozello.lv 

 Skola piedāvā apgūt:

 • pamatizglītības programmu;
 • pirmsskolas izglītības programmu;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

Skolā darbojas:

 • mazpulki;
 • folkloras kopa "Traistēni";
 • sabiedriskās attiecības;
 • ritmika;
 • papīra plastika;
 • elektronikas pulciņš "Zibšņi";
 • skolēnu mācību uzņēmumi "Skalu puikas", "Jautrie pirkstiņi", "MPV";
 • sporta skola.

 

 

Pasākumu kalendārs