Kalētu pamatskola

Liepu aleja 4, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV3484, tālrunis-fakss 63461526, kaletuskola@priekulesnovads.lv

Direktore Inese Kuduma, tālrunis 25915795

www.kaletuskola.lv 

Skola piedāvā apgūt:

 • pamatizglītības programmu;
 • pirmsskolas izglītības programmu;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skolā darbojas:

 • Jaunsargu organizācija;
 • folkloras kopa;
 • latviešu tautiskā mantojumapulciņš;
 • sporta skolas nodarbības vieglatlētikā;
 • lietišķās mākslas pulciņš;
 • sarīkojumu deju pulciņš. 

 

Skola 2011.gadā ieguvusi Ekoskolu Zaļo karogu. 

Vēsture

Kalētu pamatskola, (no 1902.gada - Kalētu sešklasīgā ministrijas skola, no 1926.gada Kalētu pagasta sešklasīgā pamatskola, pēc kara līdz 1961.gadam Kalētu 7 – gadīgā skola, no 1961.gada – Kalētu astoņgadīgā skola, no 1989.gada Kalētu deviņgadīgā skola, no 1992.gada – Kalētu pamatskola)

Skola savas pastāvēšanas laikā vairākkārt mainījusi atrašanās vietu: vispirms bērni mācījušies pagastmājā; 1882. tika uzcelta skolas ēka, kuru kara laikā 1944. gadā sagrāva un pēc kara mācības atsākās “Vairogu” un “Pūpolu” mājās, bet 1951. gadā mācības sākās daļēji izremontētajā barona Noldes pilī, kur skola atrodas arī patreiz. 1990.gadā sākumskolas klases pārceļas uz bijušā kolhoza “Druva” bērnudārza telpām.

Skolas dibināšanas gads –1882.

Ēkas, kurās atrodas skola:

 • barona Noldes pils, celta 1872. gadā,
 • bijušā kolhoza “Druva” bērnudārza ēka, celta 1980. gadā.

19.gs Vietnieku pulka sēžu protokola grāmatā ir liecība par skolas pirmsākumiem Kalētu pagastā 1876.gadā, kad par skolotāju strādāja Ģirts Šalme, bet par skolas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1882.gads, kad par jaunuzceltās skolas vadītāju tiek iecelts Miķelis Šķute, Irlavas skolotāju semināra absolvents. Skolu apmeklē ap 60 skolēnu. 1902.gadā, kad skolu pārbūvē un mainās skolas nosaukums - Kalētu sešklasīgā ministrijas skola, par skolas vadītāju ieceļ Kuldīgas skolotāju semināra absolventu Gustavu Kļaustiņu. Šajā laikā sākas skolas pārkrievošana, skolā mācās ap 100 skolēnu. Latvijas brīvvalsts laikā skolā mācās ap 160 skolēniem. Vācu iebrukuma laikā skolā sāk mācīt vācu valodu.  Skolas ēka kara beigās tiek nopostīta un vēlāk netiek atjaunota. Mācības turpinās barona Noldes pilī.

Padomju gados skolā darbojas M.Ķempes vārdā nosauktā pionieru vienība. Dzejniece ir viesojusies Kalētu skolā. Dzejnieces tēvs savulaik ir strādājis Kalētu muižā.

No 1990.gada skolā darbojas pirmsskolas grupas. No 2008.gada skola bez pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas, realizē arī speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē.

Kopš 1994.gada skola aktīvi iesaistās dažādos projektos. Nozīmīgākie: Latvijas – Norvēģijas kopprojekts “Vides izglītība Latvijā” no 1994.līdz 1997. gadam, SFL projekti “Soli pa solim” (no 1998.līdz 2002.gadam) un “Atvērtā skola” (no 1999.gada līdz 2003.gadam), Ekoskolu programma (no 2005.gada)

Ievērojami cilvēki

Miķelis Šķute – strādājis par skolas vadītāju 30 gadus no 1882. līdz 1912.gadam.

Gustavs Kļaustiņš – strādājis par skolas pārzini no 1902. līdz 1915. gadam un 1920. – 1924.gadam

Žanis Leja – skolas pārzinis un direktors no 1925.gada līdz 1951.gadam

Valda Smurģe- skolas direktore no 1959. līdz 1971. gadam

Velta Strēle – skolas direktore no 1973. – 1987.gadam,

Dzintars Kudums – Kalētu astoņgadīgās skolas absolvents, skolas direktors no 1990. līdz 1998. gadam, Saeimas deputāts no 1998. līdz 2002.gadam.

Maksimiliāns Grietēns – skolas absolvents, ievērojams tiltu būvēšanas speciālists ASV.

Skolas direktori

Skolas pirmais vadītājs Miķelis Šķute, bijis skolas vadītājs no 1882. līdz 1912. gadam. Dzimšanas un miršanas dati nav zināmi.

Agrita Purviņa - par skolas direktori strādāja no 1998. līdz 2010.gadam.

Tagadējā direktore kalētniece Inese Kuduma darbu uzsāka 2010. gadā.

 

Skolas karogs:

 

 

Pasākumu kalendārs