Priekules Kultūras nams

Peldu iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Tālrunis 63461373, e-pasts kulturasnams@priekulesnovads.lv

Direktore Rigonda Džeriņa, tālrunis 26260526, rigonda.dzerina@inbox.lv 
Mākslinieciskās daļas vadītāja Liena Braže, tālrunis 29163439, lienabraze@inbox.lv
 

 

  

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

KOLEKTĪVS

DIENA

LAIKS

VIETA

Senioru vokālais ansamblis „Zilais lakatiņš”

(vadītāja Skaidra Klasiņa)

Otrdienās

Pulksten 17

Priekules kultūras nams

Sieviešu koris „Priekule”

(diriģente Gunta Vite, kormeistare Skaidra Klasiņa)

Otrdienās

Pulksten 19

Priekules kultūras nams

Bērnu muzikāli teatrālā deju studija „Ķiņķēziņi”

(vadītājas Rigonda Džeriņa, Liena Braže)

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās

Pulksten 17

Priekules kultūras nams

Dramatiskais kolektīvs 

(režisors Varis Siliņš)

Trešdienās

Pulksten 19

Priekules kultūras nams

Vidējās paaudzes deju kolektīvs

(vadītāja Inga Leive - Levite)

Piektdienās

Svētdienās

Pulksten 19

Pulksten 16

Priekules daudzfunkcionālā sporta halle

Eiropas senioru deju kopa „Valceris”

(vadītāja Inguna Zēģelniece) 

Ceturtdienās

Pulksten 17

Priekules kultūras nams

Radošās grupas „Saspraude” nodarbības

Piektdienās

Pulksten 17

Priekules mūzikas un mākslas skolā

Interešu grupas  nodarbības (darbi fimo u.c. tehnikās)

PRIEKULES SIEVIEŠU KORIS.

PRIEKULES VIDĒJĀS PAAUDZES KOLEKTĪVS.

Bērnu muzikāli teatrālā deju studija „Ķiņķēziņi”.

DRĀMAS KOPA.

 

SENIORU EIROPAS DEJU KOPA „VALCERIS”.

Pasākumu kalendārs