Aktualitātes


Zināšanai!
2013-09-01
Rakstus par notikušiem pasākumiem lasiet attiecīgā sadaļā, piemēram, kultūras notikušos notikumus meklējiet kultūras sadaļā, skolas notikumus pie izglīītības, sporta pasākumus pie sporta.


Pasākumu plāns no 14. līdz 22. aprīlim.
2014-03-12


Priecīgas Lieldienas!
2014-04-19


Noslēgsim jaunos atkritumu apsaimniekošanas līgumus
2014-01-17
Ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Saistošos noteikumus „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā”, šobrīd spēkā esošie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem SIA „EKO Kurzeme”un SIA „Nordia” ir spēkā līdz šā gada 31.martam. No 1.aprīļa spēkā stājas jaunais atkritumu apsaimniekošanas līgums ar SIA „Vides pakalpojumu grupa”.


Muzeju nakts – DZINTARA NAKTS
2014-03-26
Aicinām Priekules novada iedzīvotājus piedalīties arī 2014. gada MUZEJA NAKTS aktivitātēs 17. un 18. maijā. Informācija par pasākumiem tiks publicēta aprīļa PRIEKULES NOVADA ZIŅĀS un bukletā, kurā paredzēta speciāla vieta zīmogam par Dzintara izstāžu apmeklējumiem!


Starpnovadu koncerts Otrajās Lieldienās
2014-03-26
21.aprīlī - Starpnovadu pašdarbnieku koncerts Bunkas kultūras namā


Garīgās mūzikas koncerts
2014-04-09
21.aprīlī Garīgās mūzikas koncerts un Lieldienu vēsts Priekules kultūras namā


Pašvaldība izsludina konkursus
2014-04-03
Priekules pašvaldība izsludina divus projektu konkursus "Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā" un "Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā"


Izstrādās dabas aizsardzības plānu Ruņupes ielejai
2014-04-01
24. aprīlī pulksten 15 Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē (Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads) notiks informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas liegumam „Ruņupes ieleja”.


25.aprīlī Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa- slēgta
2014-04-14
25.aprīlī Dzimtsarakstu nodaļa nestrādās. Atvainojiet, par Jums sagādātajām neērtībām.


Priekules novada uzņēmēju kluba „UK-5” sanāksme
2014-04-15
Priekules novada uzņēmēju kluba „UK-5” sanāksme Kalētu pagastā 2014. gada 30. aprīlī Pulksten 14.20 pie Kalētu pagasta pārvaldes.


Notiks publiskā apspriešana
2014-04-16
„Tele2” mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta būvniecība zemes gabalā „Mazie Zviedi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā.


Piesakies praksei vēlēšanu komisijā
2014-04-07
Līdz 24.aprīlim 16 līdz 25 gadu veci jaunieši var pieteikties praksē Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņos


Priekulē notiks starptautiskais skolu Draudzības festivāls
2014-04-14
9., 10. un 11.maijā Priekulē notiks starptautiskais Draudzības festivāls, ko aizsāka 1965.gadā skolas kolektīvs direktores A.Vilcānes un vēstures skolotājas L.Zēbergas vadībā.


Dodamies ekskursijā uz Slovākiju
2014-04-11
No 28.jūnija līdz 3.jūlijam no Priekules un Kalētiem tiek organizēta ekskursija uz Slovākiju.


LR1 ēterā reportāžas par Priekules novadu
2014-03-27
26.martā Priekules novadā reportāžas veidoja Latvijas Radio1 žurnāliste Daina Zalamane, kas būs klausāmas visa aprīļa garumā


Informācija SIA "Priekules pakalpojumi" klientiem.
2014-03-22
No 21.marta maksu par komunālajiem pakalpojumiem nepieņems Vaiņodes ielā 6a.


Eiropas parlamenta vēlēšanas tuvojas!
2014-02-25
Neiznieko savu balsi. Izlem, kas pieņem Eiropas likumus. 24. maijā.


Kļūstiet par viesģimeni vidusskolēnam
2014-03-26
Meklē ģimenes, kuras vēlas gūt brīvprātīgā pieredzi, kļūstot par viesģimeni apmaiņas programmas dalībniekiem, kuri Latvijā viesosies nepilnu gadu un mācīsies vietējās skolās.


Kultūras iniciatīvas Priekules novadā
2014-03-18
Kultūras projektu konkurss tiek izsludināts aktivitātēm no 2014. gada 1.jūnija līdz 30. novembrim. Kopējais finansējums noteikts EUR 2846 no Priekules novada pašvaldības 2014. gada kultūras vadības budžeta līdzekļiem. Vienam projektam pieejamais finansējums no 200 līdz 500 EUR.


Pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem!
2014-03-06
Priekules pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas” sāk jauno bērnu reģistrāciju un uzņemšanu obligātajai piecu un sešgadīgo bērnu apmācībai no 1.septembra, jaunāku bērnu uzņemšanai citās grupās no 2.aprīļa.


Pagarina 50 litru gāzes balonu izmantošanas termiņu
2014-03-18
Kaut arī 50 litru sašķidrinātās gāzes baloni ir ļoti populāri praktiski katras lauku sētas virtuves pavarda kurināšanai un celtniecībā, ES direktīva paredz, ka no šiem baloniem nāksies atteikties, bet vietā pirkt uz pusi mazākus, atbilstošus Eiropas standartiem.


Par juridisko personu elektroniskā pasta adreses reģistrēšanu pašvaldībā.
2014-03-04
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam- juridiskai personai- ir pienākums līdz 2014.gada 1.jūlijam vai mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi


Atklāts otrais vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Priekules Ikars"
2014-02-10
Aicinām konkursā piedalīties ikvienu vecumā no 4 līdz 16 gadiem. Darbu iesniegšanas termiņš - 26.maijs.


Aicina iemūžināt Kalētu pagasta skaistākās vietas fotogrāfijās un īsos stāstos
2014-02-14
Kalētu pagasta bibliotēkas vadītājas aicina iemūžināt Kalētu pagasta skaistākās vietas fotogrāfijās un īsos stāstos.


ES struktūrfondu aktivitātes un aktualitātes finansējuma piesaistīšanai
2014-01-06


Priekules pilsētā brīvi pieejamie dzīvokļi
2013-12-05


Kadastrālo vērtību izmaiņas Priekules novadā 2014. gadā
2013-10-22
VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori.


Iespēja Swedbank klientiem – atjaunotā karte pa pastu
2013-07-30
Lai ietaupītu mūsu klientu laiku un padarītu ikdienu ērtāku, saviem klientiem Swedbank piedāvā iespēju - saņemt atjaunoto karti pa pastu savā pastkastītē. Šo pakalpojumu var pieteikt internetbankā, ja tiek atjaunotas – Maestro, Visa Electron, VISA Classic, VISA Gold, ITIC Skolotāju Visa Classic kartes.


AS „Swedbank” informē!
2012-01-06
Katra mēneša pirmās un trešās nedēļas trešdienā no pulksten 13 līdz 14.30 AS „Swedbank” darbinieks apkalpos Priekules novada iedzīvotājus domes telpās (bibliotēkā).
Pasākumu kalendārs
Aprīlis, 2014
POTCPkSSv
26
9
1619
27
29