Aktualitātes

Brīvās medību platības uz pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem Kalētu pagastā:


1. "Pie Baltskudriņiem", kadastra apzīmējums 64640040021- 6,1 ha;
2. "Kaudzītes", kadastra apzīmējums 64640010257- 3 ha;
3. "Jaunsvētes", kadastra apzīmējums 64640040124- 3,9 ha.


Iesniegums un pievienojamie dokumenti iesniedzami atbilstoši 24.04.2014. noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi”  prasībām līdz 2020.gada 29.maijam.
Tālrunis informācijai- nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina, tel.29430925

Atpakaļ