Aktualitātes

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

No 15.marta, tehnisku iemeslu dēļ, Bunkas pagasta zemnieku saimniecība “Nodegi” uz laiku pārtrauc sniegt siltumenerģijas piegādi no bioenerģijas ražotnes siltumenerģijas piegādes trasē, kas nodrošina siltumenerģiju:

  • SIA “Priekules slimnīca” ēkā, Aizputes ielā 5;
  • Priekules evaņģēliski luteriskā baznīcā, Aizputes ielā 10;
  • Priekules evaņģēliski luteriskās draudzes ēkā, Aizputes ielā 8;
  • Pakalpojumu ēkā, Aizputes ielā 6;
  • Daudzdzīvokļu ēkā Aizputes ielā 3.

Līdz laikam, kamēr tiks novērstas tehniskās problēmas bioenerģijas ražotnē, siltuma pakalpojumu minētajām adresēm nodrošinās SIA ‘’Priekules slimnīca’’ katlu māja.

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ