Aktualitātes

Turpinās dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveides projekta īstenošana

Priekules novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040), kura mērķis ir dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Ir izstrādāts būvprojekts. Būvprojektu izstrādāja SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”. Būvprojekta izstrādes izmaksas ir 9075 EUR.

28.04.2020. ir izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, kā arī tiek veikta cenu aptauja būvuzraudzības pakalpojumam. Paredzamais būvdarbu veikšanas laiks 2020.gada jūnijs – septembris.

 

Priekules novada sociālā dienesta vadītāja,

projekta vadītāja Andra Valuže

Atpakaļ