Aktualitātes
Piedāvā darbu juriskonsultam

Priekules novada pašvaldība konkursa kārtībā aicina pilnas slodzes darbā uz nenoteiktu laiku JURISKONSULTU/-I. 

Galvenie pienākumi:

1)     sagatavot administratīvos aktus, lēmumu projektus, iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus, līgumus u.c. dokumentus;

2)     organizēt un vadīt mantas atsavināšanas procesus;

3)     piedalīties administratīvās komisijas darbā, protokolēt komisijas sēžu gaitu, nodrošināt saraksti un ziņu ievadi publiskajos reģistros;

4)     piedalīties iepirkumu komisijas darbā;

5)     sniegt juridiskas konsultācijas pašvaldības speciālistiem;

6)     nodrošināt pašvaldības pārstāvību tiesās un citās valsts un pašvaldību institūcijās;

7)     citi pienākumi atbilstoši amata kompetencei.

Amata prasības un nepieciešamās kompetences:

1)     augstākā izglītība tiesību zinātnē (vēlams vismaz bakalaura grāds);

2)     vēlama vismaz 1 gadu ilga darba pieredze juriskonsulta vai jurista palīga amatā;

3)     vēlama pieredze līgumu, tiesību aktu projektu izstrādē un analīzē, u.c. juridiskas dokumentācijas izstrādē;

4)     spēja strādāt patstāvīgi un atbildīgi;

5)     priekšrocības tiks piešķirtas pretendentiem:

5.1.ar iepriekšēju darba pieredzi pašvaldībā vai citās valsts pārvaldes institūcijās;

5.2.kuriem ir pieredze publisko iepirkumu un mantas atsavināšanas jomā.

Pretendentiem/-ēm piedāvājam:

1)      interesantu darbu pašvaldību tiesību jomā ar iespējamām izaugsmes iespējām;

2)      iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi pašvaldības darbā;

3)     stabilu atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai t.i. sākot no 775 euro (bruto).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2018.gada 19. martam sūtīt vai iesniegt Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV – 3434,  e – pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv,  tālr. 63461006, ar norādi “Konkursam”. Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa 2.kārtu.


Pasākumu kalendārs