Aktualitātes

Ar 2020. gada 1. janvāri Priekules novadā tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs

 

Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”, kas no 2016. gada darbojas ar preču zīmi Vides pakalpojumu grupa, informē, ka ar 2020. gada 1. janvāri Priekules novadātiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

 

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam, ar 2020. gada 1. janvāri stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Ķīvītes”. Maksas pieaugums saistīts ar būtiskām izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) likmē – no EUR 43,00 uz EUR 50,00 par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Kā zināms, saskaņā ar DRN likumu, DRN likmes pieaugums bija paredzēts katru gadu līdz 2020. gadam.

 

Pilnsabiedrība norāda, ka, pieaugot dabas resursu nodokļa likmei, kas ietilpst tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu, tiek pārrēķināta starp Pilnsabiedrību un pašvaldību noslēgtajā līgumā norādītā kopējā pakalpojuma maksa, kā rezultātā, sākot ar 2020.gada 1.janvāri tā tiek noteikta šādā apmērā:

·         Par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 14.43 EUR neieskaitot PVN (17.46 EUR ieskaitot PVN)

·         Par 1 marķētu sadzīves atkritumu maisu (100 litri) 1.64 EUR neieskaitot PVN (1.98 EUR ieskaitot PVN)

 

Izmaksas par vienu konteinera iztukšošanas reizi no 01.01.2020:

Konteinera tilpums m³

EUR 25,00 (t.sk. PVN)

EUR 25,64 (t.sk. PVN)

pieaugums EUR (t.sk. PVN) uz vienu konteinera iztukšošanas reizi no 1.01.2020

Cena par vienu konteinera iztukšošanu no 01.01.2019

Cena par vienu konteinera iztukšošanu no 1.01.2020

0,12

2,04

2,09

0,05

0,24

4,09

4,19

0,10

0,66

11,25

11,52

0,27

1,1

18,76

19,20

0,44

Priekšapmaksas maiss 100 litri

1,95

1,98

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido 2 komponentes – tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver arī DRN, un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Pieaugot atkritumu apglabāšanas tarifam , tiek pārrēķināta kopējā pakalpojuma maksa, pie tam izmaiņas stājas spēkā no jaunā atkritumu apglabāšanas tarifa spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

Atpakaļ