Aktualitātes

BRĀĻU DRAUDZES DIENA Smaiži

 

BRĀĻDRAUDZES DIENA

Smaiži

2019. gada lozungs:

 

Meklē mieru un dzenies pēc tā! .

Psalms 34:15 

 

Rīko:

1)Brāļu draudzes misija

Vadītājs Gundars Ceipe

tālr. 26539261

2)Priekules novada Gramzdas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums tālr. 28646114

3)Gramzdas ev.lut.draudze

Draudzes priekšnieks Vaclovs Kadaģis

tālr.26437197

4)Latvijas Apvienotā Metodistu baznīca

Valdes locekle Ināra Avotiņa

Tālr.29229743

5)Baptistu baznīcas draudzes Priekulē un Aizvīķos

 

 

           

 

 

152212. jūnijs  - evaņģeliskās reformas sākums Latvijas teritorijā.

1729. Latvijas teritorijā ieradās pirmie sūtņi no Hernhūtes Brāļu draudzes, Saksijā.

1736.. Brāļu draudzes vadītāja reihsgrāfa L.N. fon Cincendorfa vizīte Baltijā. Izveidots „Vidzemes plāns”

1738. Darbu sāk pirmais latviešu skolotāju seminārs Jērakalnā.

1739 Vasarsvētki (17.maijs)

,Svētā Gara izliešanās pār latviešiem.

 Sākums vienai no lielākajām atmodām

pasaules vēsturē.

1742. Latviešu Brāļu draudzes dibināšana. Pirmā latviešu nacionālā organizācija.

1891. Liepājā dibina Kurzemes Brāļu draudzi.

1947. Okupācijas vara aizliedz Kurzemes Brāļu draudzes darbību.

 

 

  SOLI  DEO GLORIA

 

 

Reformācijai

502

 

Brāļu draudzei Latvijā

290

 

Latvijas Republikai

101

 

 

 

Jūs esat mīļi gaidīti

Brāļu draudzes dienā

“SMAIŽI”

2019. gada 14.decembrī,

Priekules novada Gramzdas ev.lut. baznīcā 

 

 

 

10.00 – ierašanās, reģistrēšanās, kafija

      

10.30 – svētbrīdis Gundars Ceipe

 

11.00 Ievadvārdi

Vaclavs Kadaģis

Gramzdas ev.lut.draudzes priekšnieks

 

11:05 – 13:15 Uzrunas, stāstījumi

 

Mārīte Gertnere, Ināra Avotiņa

Smaižu baznīcas Brāļu draudzes atjaunošanas iniciatores

 

Gita Medne

Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas

Superintendante emeritus

Metodistu baznīcas saites ar Brāļu draudzi

 

Jānis Skadiņš

Priekules novada pašvaldības būvinženieris

Smaižu baznīca – unikāla celtne

 

Beata Paškevica

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Vadošais pētnieks

Kurzemes brāļu draudzes arhīvs

 

Gundars Ceipe,

Brāļu draudzes misija

Ko mums šodien saka Kurzemes Brāļu draudze

 

 

13.15 došanās uz Kurzemes Brāļu draudzes Smaižu dievnama (tempļa) drupām

 

14.00 Pusdienas  Gramzdas baznīcā

(pusdienu maksa - ziedojums)

 

14:30 Paneļdiskusija par Smaižu baznīcas Brāļu draudzes atjaunošanu

 

Lēmumu pieņemšana

 

Sadraudzība

 

 

2019. gada 14.decembra  lozungs

 

Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts, Tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā.

Psalms 30:4

 

Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība

Kristū Jēzū, mūsu Kungā

 

 

Romiešu vēstule 6:23

Atpakaļ