Aktualitātes

Ielīgo Priekules novadā

IELĪGO PRIEKULES NOVADĀ

Ar 18. jūniju ielīgošana sākusies Priekules novadā. Sarīkojumi norisinās ikdienu gan vietējo tradīciju, gan folkloras, gan jaunrades noskaņās. Šī gada no jaunums -  vaiņagu meistarklase Bunkā visu Jāņu zāles pazinējas,  muzejpedagoģes Līgas REITERES vadībā. Interesenti iemācījās nopīt sarežģītākus un krāšņākus vaiņagus, kā ierasts Līgo vakarā. Bez tam Līga Reitere zina, kā lietderīgu pielietojumu rast visām pļavas puķēm un augiem, lai veselība un jaunības gars neizsīkst.

Jau trešo gadu folkloras kopa “Traistēni”  sadarbībā ar Krotes bibliotēku ielūdz visus uz Zāļu dienas svinībām Krotē.  19. jūnija vakarā interesentu netrūka arī šogad. Senas dziesmas, ticējumi, rotaļas – to visu “Traistēni” prasmīgi un daiļi izloka no sava neizsmeļamā pūra, bet zāļu tirdziņš piedāvā gardus sierus.

Pēc lielā ugunskura iedegšanas tiek baudīti seno recepšu ēdieni: skābputra , siļķe rūgušpienā, mājas pienarausis, speķa pīrāgi un, protams, neskaitāmi sieri, alus un kvass. Par mūziku un  jautrām rotaļām gādāja kapela no Saldus.

               20.jūnijā ielīgošana turpinājās Bunkas centrā pie kultūras nama. Vasaras saulgriežu noskaņās pašvaldības domes deputāti finanšu komitejas sēdi sarīkoja izbraukuma versijā Bunkas kultūras namā. Pēc tam deputāti pievienojās vietējiem iedzīvotājiem un noskatījās divu folkloras kopu apdziedāšanās koncertu, ko organizēja Malda ANDERSONE.  Pozitīva noskaņa virmoja augsti virs liepu ziediem un jāteic, ka pašmāju “Traistēni” nepalika parādā rūdītajām “Atštaukām” no Liepājas. Piparotu apdziedājuma devu saņēma arī deputāti, bet jo īpaši vīrišķais dzimums. Īpaši panti tika veltīti Bunkas pagasta pārvaldes vadītājai Patricijai ANDERSONEI, kurai šajā dienā apritēja skaista dzīves jubileja.

               21.jūnijā ielīgoja Virgas pagasts. Kultūras darba organizatores Daira ŠALMA un Ieva ŠTEINBERGA Virgas, Paplakas un Purmsātu iedzīvotājus pirmo reizi svētku programmu  sarīkoja pie Prūšu ūdenskrātuves. Skanēja dzīvā mūzika kapelas “Luste” izpildījumā, bet pagasta teātra mīļi Mairas RUNES rosināti parādīja savu veikumu teātra iestudējumā.  Sakoptāko sētu saimnieki saņēma apsveikumus no pagasta pārvaldes vadītājas Daigas EGLES.   

kultūras nodaļas vadītājs

Fotogaleriju skatīt šeit

 

 

Atpakaļ