Aktualitātes

Jāziņo par atrastajām mežacūkām

Kopš 31. augusta Priekules novada teritorija iekļauta Āfrikas cūku mēra I riska zonā. Ierobežojumu dzīvnieku turētājiem nav, taču medniekiem un ikvienam iedzīvotājam turpmāk jāpievērš īpaša uzmanība, ja tiek atrastas beigtas mežacūkas vai to daļas.

Augusta beigās Vaiņodes novada Embūtes pagastā tika atrasta ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM) slima mežacūka, tādēļ nu Priekules novadā tiek noteikta I riska zonas karantīnas teritorija. Vaiņodes novadā pašlaik II riska zona.

Latvijā ar Eiropas Komisijas lēmumu karantīnas teritorij
a ir ar trim riska zonām:
I riska zona tiek noteikta ap III vai II riska zonu kā buferjosla vai arī risks pastāv tāpēc, ka meža cūku populācija atrodas tuvu infekcijas avotam;
II riska zona tiek noteikta, ja ĀCM ir konstatēts tikai meža cūku populācijā;
III riska zona tiek noteikta, ja ĀCM ir konstatēts gan mājas, gan meža cūku populācijā.


Priekules novadā ierobežojumu dzīvnieku turētājiem nav, taču gadījumā, ja tiek atrasta beigta mežacūka vai tās daļas, par to jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) vai arī Priekules novada pašvaldībai. PVD un pašvaldības darbinieki veiks nepieciešamās darbības atbilstoši izstrādātajai kārtībai, kādā nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu un savāc un likvidē mežacūku līķus.


INFORMĀCIJAI
• Kontaktpersona Priekules novada pašvaldībā – domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis (telefons 26490164).
• PVD Dienvidkurzemes pārvaldei var zvanīt pa tālruni 63401900 vai 63401902.

Atpakaļ