Aktualitātes

Noslēdzies fotokonkurss “Priekules novada skaistie skati”


I. Melluma foto

 


G. Tiesneša foto

 

V. Pūces foto


2017. gadā fotokonkursā “Priekules novada skaistie skati”, kas norisinājās jau ceturto reizi, piedalījušies 10 foto mednieki ar 43 fotogrāfijām: Intars Mellums, Sanda Biļinska, Elvijs Sisenis, Nadīne Lazdupa, Modris Vārna, Artūrs Māss, Gunārs Tiesnesis, Ieva Šteinberga, Vizma Pūce, Lūcija Zakševska.

Šogad pēc žūrijas vērtējuma maksimālo punktu skaitu neieguva neviena fotogrāfija, tomēr ir trīs uzvarētāji, kuri saņēma pa trīs punktiem no pieciem iespējamajiem: Vizma Pūce ar brīnišķīgo mirkli un interesanto rakursu, kā izskatās Priekule no cita redzes leņķa, Intars Mellums ar maģisko brīdi, kad ceļas migla no Priekules dīķa, un Gunārs Tiesnesis ar fotoattēlu miglainā rītā, kurā jaušami vēja ģeneratori. Uzvarētāju darbus var apskatīt virs šī raksta teksta. 

Iesūtītos darbus, atbilstoši nolikumam, vērtēja novada domes priekšsēdētājas izveidota komisija piecu cilvēku sastāvā: pedagoģe Arta Troika, pašvaldības tūrisma organizatore un pedagoģe Dace Gailīte, vidusskolniece Endija Ķervija, pedagoģe Agita Rukute un pašvaldības kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens. Katram žūrijas loceklim bez steigas un ietekmes bija jāizvērtē konkursam iesniegtās fotogrāfijas. Viena fotogrāfija varēja saņemt vienu punktu no katra vērtētāja. Līdz ar to maksimālais punktu skaits vienai fotogrāfijai ir pieci.

Kā paredz nolikums, daļa fotokonkursam iesūtīto darbu tiks publicēti Priekules novada kalendārā. Diemžēl jāatzīst, ka drukas darbiem nepieciešamo fotoattēlu kvalitātei ir jābūt poligrāfijas standartiem atbilstošai, tāpēc daļa no fotoattēliem netiks iespiesta. Taču, neskatoties uz poligrāfijas prasībām, mājaslapā un sociālajos tīklos varam publicēt fotoattēlus un lepoties ar skaistumu mums visapkārt. Paldies visiem foto mirkļu ķērājiem, kuri iesūtīja fotoattēlus, lai visi kopā varētu novērtēt dabas krāšņumu!

Sirsnīgs paldies fotokonkursa dalībniekiem, ka dalījāties visskaistākajos brīžos, ko katrs no Jums piedzīvojis savā mīļajā novadā! Kopā ar Jums atgriezāmies smaržīgajās vakara pļavās, palūkojāmies uz savu novadu no putna lidojuma, izbaudījām sniegpilnu ziemu. Mūsu novads ir skaists gan piesnigušās ziemas, gan zeltainās rudens ainavās, gan vasaras plaukumā.

Priekules novada pašvaldība visiem trīs fotokonkursa uzvarētājiem dāvina zibatmiņu, lai arī turpmāk foto entuziasti radītu, ķertu un iemūžinātu skaistos mirkļus. Apsveicam uzvarētājus un vēlreiz sakām milzīgu paldies visiem, kuri piedalījās! Visus konkursam iesūtītos darbus var aplūkot šeit! 


Tūrisma darba organizatore Dace Gailīte

 


S. Biļinskas foto 

 

 

 


Atpakaļ